Menu
Język: English version Wersja polska

Odpowiedzi na częste pytania dotyczące zakupu programu

Ile kosztuje program magazynowy?

Aktualna cena to 80 zł netto za klucz przesłany w formie elektronicznej. Program w pudełku (płyta, certyfikat) kosztuje 120 zł netto.

Jak długo mogę używać programu po zakupie licencji?

Licencja na program magazynowy jest bezterminowa. Nabywca, który zakupił licencję, może użytkować oprogramowanie dowolnie długo w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

Czy mogę pobierać za darmo aktualizacje?

Po zakupie nabywca może za darmo aktualizować oprogramowanie przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Po 12 miesiącach może pozostać przy ostatnio pobranej wersji bądź zakupić możliwość aktualizacji na kolejne 12 miesięcy zgodnie z cennikiem aktualizacji.

Czy po wprowadzeniu klucza aktywacyjnego stracę istniejące dane w wersji DEMO?

NIE. Klucz aktywacyjny nie usuwa żadnych danych.

Czym różni się wersja DEMO od pełnej wersji?

Nie ma różnic w funkcjonalności obu wersji. Wersja DEMO posiada ograniczenie czasowe i przestaje działać po 30 uruchomieniach programu.

Czy program ma jakieś ograniczenia, np. ilości magazynów, towarów?

NIE. Program obsługuje dowolną ilość magazynów, towarów, kontrahentów, dokumentów. Program był testowany na wielu tysiącach elementów. Ograniczeniem ilości danych jest rozmiar bazy Microsoft SQL Express czyli 4GB. W praktyce oznacza to wiele MILIONÓW REKORDÓW. Istnieje również możliwość zakupu wyższej wersji Microsoft SQL Serwer: Workgroup, Standard oraz Enterprise, która nie ma ograniczenia rozmiaru bazy.

Kiedy dostanę klucz aktywacyjny i w jakiej formie?

Klucz aktywacyjny zwykle wysyłamy na adres e-mail Nabywcy programu po otrzymaniu płatności. Płacąc za program przelewem najlepiej podać adres e-mail w tytule przelewu. Istnieje możliwość wysłania klucza aktywacyjnego jako SMS.

Czy przed zakupem programu istnieje możliwość otrzymania faktury VAT z wydłużonym terminem płatności?

TAK. Proszę w takim przypadku zaznaczyć to w uwagach zamówienia. Po otrzymaniu zamówienia wysyłamy tradycyjną pocztą kopię i oryginał faktury na adres Nabywcy. Po otrzymaniu podpisanej kopii faktury wysyłamy klucz aktywacyjny do pełnej wersji programu.

Czy mogę przenieść program z kluczem aktywacyjnym na inny komputer?

TAK. Klucz aktywacyjny jest powiązany z bazą danych. Należy wykonać archiwizację bazy (menu Program/Archiwizacja) następnie na nowym komputerze należy zainstalować wersję DEMO i odtworzyć kopię zapasową bazy danych (Program/Dearchiwizacja).

Co w przypadku zagubieniu klucza, np. w skutek awarii komputera?

Istnieje możliwość odzyskania swojego klucza od producenta programu. Należy wysłać prośbę z adresu e-mail, na który kiedyś został wysłany klucz, wraz z nazwą firmy, dla której był przeznaczony.

Czy mogę odsprzedać programu lub przekazać komuś klucz?

NIE. Klucz aktywacyjny jest TAJNY, powiązany z Nabywcą i przeznaczony tylko dla Nabywcy. Nabywcy surowo zabrania się rozpowszechniania lub udostępniania klucza aktywacyjnego do programu.

Odpowiedzi na częste pytania dotyczące wersji DEMO:

Jak długo mogę używać wersję DEMO?

Wersję DEMO można uruchomić 30 razy. Jest to w pełni funkcjonalna wersja programu stworzona, aby za darmo i bez ryzyka zapoznać się z funkcjonalnością Programu Magazynowego LoMag

Czy wersja DEMO pracuje w sieci?

TAK. Na dowolnej ilości komputerów.

Czy po zakupie mogę kontynuwać pracę na danych wprowadzonych w wersji DEMO?

TAK

Czym różni się wersja DEMO od pełnej wersji?

Nie ma różnic w funkcjonalności obu wersji. Wersja DEMO posiada ograniczenie czasowe i przestaje działać po 30 uruchomieniach programu.

Czy wersja DEMO ma jakieś ograniczenia, np. ilości magazynów, towarów?

NIE. Program LoMag obsługuje dowolną ilość magazynów, towarów, kontrahentów, dokumentów. Program był testowany na wielu tysiącach elementów. Ograniczeniem ilości danych jest rozmiar bazy Microsoft SQL Express czyli 4GB. W praktyce oznacza to wiele MILIONÓW REKORDÓW. Istnieje również możliwość zakupu wyższej wersji Microsoft SQL Serwer: Workgroup, Standard oraz Enterprise, która nie ma ograniczenia rozmiaru bazy.

Odpowiedzi na częste pytania dotyczące Konfiguracji pracy w sieci

Jak skonfigurować program na kilku komputerach?

Aby program pracował w sieci komputery muszą być spięte siecią lokalną lub siecią VPN. Na komputerze pełniącym rolę serwera należy w Menu Program/Ustawienia/Praca w sieci wybrać "Ten komputer pełni rolę serwera" i zapamiętać nazwę serwera, która wyświetla się poniżej. Na pozostałych komputerach wybieramy opcję "Ten komputer to klient, łączy się z serwerem" i wpisujemy nazwę serwera.

Co zrobić jak program nie może połączyć się z serwerem?

 • Sprawdź czy program antywirusowy lub zapora ogniowa nie blokuje ruchu pomiędzy komputerami. W niektórych sieciach należy podać adres IP serwera zamiast nazwy serwera
 • Komputer pełniący rolę serwera musi mieć otwarte porty tcp: 1433 , 1434 , 445 oraz udp: 1434
 • Sprawdź czy możesz uzyskać połączenie z serwerem przeglądając otoczenie sieciowe lub Wyszukać komputer poleceniem Windows "Start/Wyszukaj/Komputer w sieci".
 • Uruchom polecenie "PING nazwaSerwera" z linii poleceń (Menu start/Uruchom/cmd). Jeśli uzyskasz wynik "Upłynął limit czasu żądania" oznacza to, że sieć między komputerami nie działa (np. nie łączy kabel)

Zagadnienia i Problemy techniczne

Gdzie zapisywane są dane wprowadzane w programie Lomag?

Program zapisuje dane w bazie SQL w 2 plikach na dysku w podkatalogu "baza danych". Zwykle pliki z danymi znajdują się tutaj:

 • c:\Program Files\Program magazynowy\Baza danych\firma.mdf
 • c:\Program Files\Program magazynowy\Baza danych\firma.ldf

W tych 2 plikach znajdują się wszystkie dane i wszystkie ustawienia programu. Pliki można skopiować tylko jeśli zamknięty jest program magazynowy.

Czy program LoMag działa z innymi wersjami bibliotek SQL?

Aktualnie program domyślnie instaluje i automatycznie konfiguruje wersję SQL Express 2005 (wersja 9.0). Program będzie również prawidłowo działał z wersjami Workgroup, Standard oraz Enterprise. Przy pracy na 1 stanowisku możliwe jest również wykorzystanie SQL 2008 (wersja 10.0) lub SQL 2008 R2 (wersja 10.5). Konfiguracja pracy wielostanowiskowej z wykorzystaniem SQL 2008 wymaga znajomości podstawowych zagadnień związanych z bazami danych SQL. LoMag nie działa z Microsoft SQL 2000 (wersja 8.0 i wcześniejsze)

Program zgłasza komunikat "database is read only"

Sytuacja w której baza jest "read-only" (tylko do odczytu) zdarza się w kilku przypadkach:

 • Działają 2 kopie programu jednocześnie np. 2 osoby zalogowane na komputerze i uruchomiły LoMag skonfigurowany do pracy jednostanowiskowej.
 • Udostępniony został dysk sieciowy z bazą programu LoMag (tak nie konfiguruje się programu LoMag).
 • Brak praw do zapisu w katalogu gdzie jest baza: C:\PROGRAM FILES\PROGRAM MAGAZYNOWY\BAZA DANYCH.
 • Inny program lub proces blokuje bazę np. SQL Server Management Studio lub program instalacyjny.

Kilka możliwych rozwiązań tego problemu:

 • Restart komputera i zalogowanie się jako administrator.
 • Odpowiednio skonfigurować uprawnienia: Pełne prawa do zapisu do katalogu c:\Program Files\Program magazynowy\ dla grupy "Użytkownicy" lub "Users".
 • Zmiana w LoMag w menu Program/Ustawienia/praca w sieci/ opcji na Wiele stanowisk - ten komputer pełni rolę serwera
 • Usunięcie wszystkich plików tymczasowych z katalogu: C:\Documents and Settings\XXXXX\Local Settings\Application Data\Microsoft\Microsoft SQL Server Data\SQLEXPRESS\
 • Zmiana konta na którym działa usługa SQL Express na systemowe i restart serwera SQL.
 • Zainstalowanie narzędzia diagnostycznego "SQL Server Management Studio Express: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=C243A5AE-4BD1-4E3D-94B8-5A0F62BF7796&displaylang=en