Program Magazynowy

Archiwizacja towarów, kontrahentów, bibliotek, lokalizacji magazynowych w LoMag

Oprogramowanie LoMag umożliwia archiwizację towarów, kontrahentów, bibliotek oraz lokalizacji magazynowych.

Funkcja ta pozwala na ukrycie towarów, które zostały wycofane ze sprzedaży, kontrahentów, z którymi od dawna nie prowadzi się transakcji, a także bibliotek towarów i lokalizacji magazynowych, które nie są już używane. Dzięki temu pomaga w utrzymaniu porządku w bazie danych.

1. Archiwizacja towarów

Aby zarchiwizować towar, klikamy ikonę Kartoteka towarów, w oknie wybieramy przeznaczony do archiwizacji towar z listy, a następnie funkcję Edytuj.

Następnie należy zaznaczyć opcję Archiwalny w zakładce Właściwości towaru. Po kliknięciu Zapisz zarchiwizowany towar nie będzie już widoczny w kartotece towarów.

2. Archiwizacja kontrahentów

Aby zarchiwizować kontrahenta, wybieramy w menu zakładkę Kontrahenci, a następnie Dostawcy lub Odbiorcy. Wskazujemy w oknie na przeznaczonego do archiwizacji kontrahenta i klikamy funkcję Edytuj.

Następnie zaznaczamy opcję Kontrahent archiwalny. Po kliknięciu Zapisz zarchiwizowany dostawca lub odbiorca nie będzie już wyświetlany w kartotece kontrahentów.

3. Archiwizacja bibliotek

Aby zarchiwizować bibliotekę towarów, wybieramy w menu zakładkę Towary, następnie Biblioteki towarów, w oknie wybieramy przeznaczoną do archiwizacji bibliotekę oraz klikamy Edytuj.

W nowo otwartym okienku zaznaczamy Archiwalna. Po kliknięciu Zapisz zarchiwizowana biblioteka nie będzie już widoczna na liście.

Archiwizacja lokalizacji magazynowych

Aby zarchiwizować lokalizacje magazynowe, wybieramy w menu zakładkę Towary, następnie Lokalizacje magazynowe, wskazujemy na lokalizację przeznaczoną do archiwizacji i klikamy funkcję Edytuj.

Zaznaczamy w oknie opcję Lokalizacja archiwalna. Po kliknięciu Zapisz zarchiwizowana lokalizacja magazynowa nie będzie już prezentowana na liście.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści