Integrator LoMag - integarcja z systemem BaseLinker.

Dostępne dodatkowe oprogramowanie firmy LoMag zawiera aplikację o nazwie Integrator. Pozwala ona na szybką i masową integracje naszej bazy danych SQL oprogramowania LoMag z różnymi portalami. Poniżej zostanie opisana integracja z portalem Baselinker - w którym możemy aktualizować ceny, stany towarów co określony czas.

1. Podstawowa konfiguracja Integratora.

Aby uruchomić program Integrator firmy LoMag należy w lewym dolnym rogu kliknąć na ikonę menu Windows, co spowoduje wyświetlenie się rozwijanej listy na której należy odszukać pozycję program magazynowy i kliknąć na nią lewym przyciskiem myszki. W nowo rozwiniętych opcjach klikamy w Integrator.

Powyższa operacja spowodowała uruchomienie programu. W ogólnych ustawieniach należy określić ścieżkę oprogramowania LoMag, w przypadku kiedy instalowaliśmy ją w domyślne miejsce - należy pozostawić ją bez zmian. W celu sprawdzenia poprawności połączenia z bazą danych należy użyć przycisku test. W przypadku poprawnego połączenia się z bazą danych SQL na komputerze - zostanie wyświetlony komunikat. Można także uzyskać informację o ustawieniach naszej bazy SQL klikając w 'Informacja o bazie danych', co spowoduje wyświetlenie się nowego okna z ogólnymi parametrami bazy SQL. Użytkownik ma także możliwość ustawienia automatycznego uruchomienia programu Integrator przy starcie systemu Windows - w tym celu należy zaznaczyć pole wyboru. Zaznaczenie opcji minimalizuj do 'Tray' spowoduje, że gdy użytkownik będzie minimalizował okno oprogramowania nie będzie ono widoczne na pasku skrótów - lecz tylko i wyłącznie w "Trayu".

2. Wprowadzanie danych do połączenia się z Baselinkerem.

Zaznaczając pole wyboru integracji z Baselinker - program automatycznie wyświetli nam nową zakładkę - w której będziemy mogli połączyć się z portalem Baselinker synchronizując oczekiwane przez nas dane.

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie loginu (którym jest adres e-mail w portalu Baselinker) oraz tokenu. Aby wygenerować token należy zalogować się na swoje konto w portalu Baselinker i w prawym górnym rogu kliknąć na nazwę naszego konta i wybrać opcję moje konto.

Następnie przełączając zakładkę na API należy wygenerować token, jeśli jest on już wygenerowany będzie on zawierał się poniżej zielonej kolumny o nazwie twój token API. Kopiujemy go wciskając przycisk kopiuj do schowka.

Token należy wkleić do programy integrator a następnie wcisnąć przycisk dodaj użytkownika co spowoduje zapisanie go i dodanie do listy aktywnych użytkowników w programie.

3. Mapowanie towarów i ustawienia synchronizacji.

Kolejnym krokiem jest ustalenie po jakich atrybucie z programu magazynowego LoMag towar ma być identyfikowany z istniejącymi w portalu Baselinker. Domyślnie z rozwijanego okna są do wyboru dwa parametry tzn. nazwa oraz kod kreskowy, jednakże jeśli ktoś posiada kolumny dedykowane dla modułu towar będą one także widoczne na rozwijanej liście. W przypadku wyboru identyfikatora nazwa, logiczne jest aby przyporządkować mu w portalu Baselinker parametr nazwa towaru (dostępne są jeszcze EAN oraz SKU).

Opcję które są dostępne przy synchronizacji.

 • Aktualizuj ceny na BaseLinker - ceny na portalu internetowym BaseLinker dla towarów które zostaną poprawie rozpoznane zostaną zaktualizowane do kwoty jaką mamy ustawioną w programie LoMag,
 • Aktualizuj dostępne sztuki na BaseLinker - ilość dostępnego towaru zostanie zaktualizowana do ilości sztuk dla wybranego magazynu w programie Integrator - w naszym przypadku dla magazynu testowego,
 • Suma ilości ze wszystkich magazynów - ilość towaru na portalu BaseLinker zostanie ustawiona jako suma towaru który posiadamy na wszystkich magazynach, bez znaczenia ma tu wybór magazynu testowego,
 • Aktualizuj transakcje w aplikacjo LoMag - należy ustalić z jakiego zakresu dni, chcemy pobierać istniejące zamówienia z aplikacji BaseLinker do bazy danej oprogramowania magazynowego LoMag - maksymalny czas to 100 dni,
 • Pobieraj niepotwierdzone zamówienia - istnieje możliwość także ściągnięcia do programu LoMag z platformy BaseLinker zamówień który nie został finalnie potwierdzone. Nie jest to jednak zalecana opcja, ponieważ niepotwierdzone zamówienia mogą zawierać tylko częściową listę towarów, które następnie mogą zostać zmienione,
 • Wykonuj synchronizacje automatycznie - należy wybrać z rozwiniętej listy co jaki czas ma dokonywać się synchronizacja pomiędzy oprogramowaniem LoMag a platforma BaseLinker, ta opcja będzie działać tylko wtedy jak program Integrator będzie uruchomiony na naszym komputerze (może być zminimalizowany do Tray'a). Z rozwijanej listy należy wybrać interwał który najmniej może trwać 5 minut a najwięcej 24 godziny.

 • Wprowadzone ustawienia zapisujemy wciskając przycisk zapisz i zastosuj ustawienia.

  Po wykonaniu powyższej operacji zostaniemy przeniesieni do okna z możliwością synchronizacji z portalem BaseLinker - w którym możemy uruchomić synchronizację automatyczną z wyznaczonym przez nam interwałem, lub manualną - jednorazową pojedyńczą wymianę danych.

  4. Funkcjonowanie synchronizacji.

  1. Jeżeli towar zostanie rozpoznany po nazwie (musi być dokładnie taka sama w oprogramowaniu LoMag jak i w portalu BaseLinker) - cena oraz stan magazynowy zostanie uaktualniony na platformie BaseLinker.
  2. Jeżeli na portalu BaseLinker posiadamy towar o nazwie którego nie posiadamy w oprogramowaniu LoMag - zostanie on utworzony w oprogramowaniu LoMag ustalając jego cenę, stan, stawkę podatku oraz inne parametry na takie same jakie istnieją w platformie BaseLinker.
  3. Jeżeli na zamówieniu w platformie BaseLinker jest kontrahent z numerem NIP którego nie posiadamy w bazie programu LoMag zostanie on utworzony pobierając dane z zamówienia i przypisując mu parametr odbiorcy.
  4. W przypadku kiedy NIP na platformie BaseLinker jest zgody z NIPem który posiadamy w oprogramowaniu LoMag zostanie wybrany ten kontrahent, lecz jeśli dane np. adres, telefon się różnią zostaną zaktualizowane w programie LoMag.
  5. Jeżeli w platformie BaseLinker jest brak NIPu kontrahenta, Integrator spróbuje go sparować wyszukując go po nazwie, mieście i ulicy. W przypadku jeśli go nie odnajdzie utworzy nowego kontrahenta w oprogramowaniu LoMag, w przypadku sparowania, zostaną tylko zaktualizowane dane - jeśli będą się różniły.

  4.1 Przykład synchronizacji po nazwie towaru.

  Dla obecnej instrukcji na platformie BaseLinker został stworzony produkt o nazwie 'namiot turystyczny 2os', która nie występuje w naszej bazie LoMag.

  Stworzone zostały na obydwóch aplikacjach towary o identycznej nazwie 'Namiot kempingowy 3 osobowy', ale należy zwrócić uwagę na fakt iż w oprogramowaniu magazynowym LoMag stan oraz ilość różnią się od tych na platformie BaseLinker.

  Zostało także stworzone zamówienie w portalu BaseLinker przez kontrahenta z NIPem którego nie posiadamy w liście kontrahentów w oprogramowaniu magazynowym LoMag.

  Wciśnięcie teraz przycisku start synchronizacji manualnej w programie Integrator spowoduje wymianę danych pomiędzy programem LoMag a platforma BaseLinker. Po poprawnie zakończonym procesie synchronizacji zostanie także wyświetlony dziennik zdarzeń w którym można odczytać jakie dane zostały wymienione/zmienione.

  4.2 Weryfikacja przeprowadzonej synchronizacji.

  W oprogramowaniu LoMag został stworzony nowy towar o nazwie 'namiot turystyczny 2os' zawierający tą samą ilość, cenę czy m.in. stawkę podatku VAT jakie istniały na platformie BaseLinker.

  Stan magazynowy oraz cena brutto na platformie BaseLinker dla towaru o nazwie 'Namiot kempingowy 3 osobowy' został zaktualizowany zgodnie z wartościami które posiadaliśmy w oprogramowaniu LoMag.

  Został także stworzony nowy kontrahent który jest tylko odbiorcą wraz z danymi które były wprowadzone na platformie BaseLinker.

  W module dokumentów wybierając z rozwijanej listy pozycję zamówienia od odbiorcy (lub wciskając klawisz F9) zostanie wyświetlona lista dokumentów, na której możemy zauważyć pobrane zamówienie z platformy BaseLinker, która zawiera dane naszego nowo dodanego kontrahenta i towarów które zamówił.

  4.3 Przykład mapowania towarów po innych kolumnach.

  Odpowiednie przyporządkowanie kolumn pozwoli nam rozpoznanie towarów kiedy ich nazwy się różnią pomiędzy oprogramowaniem LoMag a platformą BaseLinker. W poniższym przykładzie został przedstawiony towar który w bazie LoMag posiada nazwę 'Narty ELAN' zaś na platformie BaseLinker 'Narty Elan 172cm' - minimalna różnica w nazwie nie pozwoli programowi Integrator na zmapowanie towaru. W tym celu posłużymy się parametrem kod kreskowy w oprogramowaniu LoMag, aby jej wartość zmapować do wartości atrybutu EAN na platformie BaseLinker. Operacja ta pozwoli nam uaktualnić stan oraz cenę na portalu BaseLinker.

  Po wykonaniu manualnej/automatycznej synchronizacji przy powyższych ustawieniach, towar zostanie zmapowany na podstawie tych samych wartości które zawierają się w kolumnie kod kreskowy w oprogramowaniu LoMag oraz parametrze kodu EAN na platformie BaseLinker.
  Wynik synchronizacji został przedstawiony na poniższym zrzucie ekranu.