Program Magazynowy

Baza danych LoMag na hostingu (dostępna w internecie)

Oprogramowanie magazynowe LoMag może pracować z bazą danych umieszczoną gdzieś na zewnętrznym serwerze (tzw. hostingu) w Internecie. Korzystanie z takich usług pozwala nam na zdalne łączenie się z bazą danych z wielu stanowisk LoMag na całym świecie (wykorzystując do tego łącze internetowe). Osoby, które są zainteresowane pracą z bazą danych umieszczoną na serwerze (w "chmurze") muszą posiadać:

Serwer z bazą danych Microsoft SQL możemy zakupić u wielu operatorów hostingowych (my również oferujemy hosting w atrakcyjnych cenach) Po zakupie zostaną nam udostępnione dane tj. poniżej w przykładzie.

Nazwa serwera: Longint.pl lub adres IP 1.2.3.4

Nazwa instancji: (pusta)

Port: 1433

Nazwa bazy: LoMagDemo

Login: LoMagDemo

Hasło: ******

Przed podłączeniem bazy za pomocą powyższych danych do oprogramowania LoMag, warto sprawdzić połączenie z bazą danych przez program SQL Server Management Studio. W tym celu należy zainstalować Microsoft SQL Management Studio - Jak to zrobić zostało opisane tutaj. Po zainstalowaniu uruchamiamy Microsoft SQL Management Studio (dla systemów Vista i nowszych - koniecznie uruchamiamy program poprzez "Uruchom jako administrator").

Po uruchomieniu należy wprowadzić "Server name", wybrać autentykację "SQL Server" i wprowadzić dane logowania użytkownika jakie otrzymaliśmy od operatora hostingowego. Następnie przechodzimy dalej klikając "Options >>".

Po przejściu do następnego okna w pole "Connect to database" wprowadzamy nazwę naszej bazy danych, a następnie klikamy "Connect".

Po chwili połączymy się z serwerem. Z lewej strony należy odszukać nazwę swojej bazy, którą można już zarządzać.

W celu podłączenia bazy danych Microsoft SQL z serwera do oprogramowania LoMag musimy przejść do ustawień sieciowych oprogramowania, a następnie w oknie ustawień wybieramy pracę jako "Wiele stanowisk - ten komputer to klient, łączy się z serwerem.". Uwaga! Każda jakakolwiek praca związana z zmianą ustawień baz danych powinna przed rozpoczęciem prac rozpocząć się od stworzenia kopii zapasowej aktualnej bazy danych.

Pod polem "Wiele stanowisk - ten komputer to klient, łączy się z serwerem." podajemy nazwę serwera (adres serwera), a następnie przechodzimy do zaawansowanych ustawień sieciowych.

W tej części zaznacz "Antykadencja SQL serwer", a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło jakie otrzymaliśmy od usługodawcy hostingowego. Na końcu wpisz jeszcze nazwę swojej bazy danych.

Po wprowadzeniu powyższych danych zgodnie z danymi hostingowymi w celu zakończenia konfiguracji i rozpoczęcia pracy na bazie danych umieszczonych na serwerze klikamy "OK".

Po chwili zostaniemy poinformowani o statusie zmiany ustawień sieciowych. Nasza baza danych, która została utworzona na serwerze jest zupełnie pusta - to znaczy, że nie posiada żadnej struktury z tego też powodu w kolejnym kroku należy pozwolić oprogramowaniu LoMag utworzyć strukturę bazy dla oprogramowania LoMag (może to potrwać kilka minut).


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści