Program Magazynowy

Biała lista podatników VAT - pobieranie numeru konta bankowego

Od 1 września 2019 roku obowiązuje biała lista podatników VAT. Znajdować się na niej będą m.in. numery kont bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat. Listę numerów kont można sprawdzić pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Oprogramowanie magazynowe LoMag umożliwia weryfikację rachunku z poziomu edycji kontrahentów - bez konieczności otwierania przeglądarki i sprawdzania danych na rządowej stronie Ministerstwa Finansów.
UWAGA! Należy się upewnić że posiada się wersję oprogramowania 5.4.5.0 lub wyższa.

1. Weryfikacja kont bankowych kontrahentów.

W celu weryfikacji numerów kont bankowych naszych kontrahentów należy uruchomić ich kartotekę posługując się modułem kontrahenci.

Następnie edytujemy wybranego przez nas kontrahenta (w poniższym zrzucie jest to firma Longint), poprzez dwukrotne klikniecie na nim lewym przyciskiem myszki, lub zaznaczając go i wciskając klawisz Spowoduje to wyświetlenie się okna z edycją danych.

Wciskając przycisk pole z numerem konta bankowego zostanie uzupełnione nam danymi które zostało odnalezione w białej księdze podatników VAT, oraz o którym poinformuje nas komunikat po wciśnięciu wyżej wymienionego przycisku.

Po zaakceptowaniu komunikatu przyciskiem OK i jednoczesnym zamknięciu go, ikona weryfikacji zmieni kolor z czerwonego na zielony ostatnim krokiem jest zatwierdzenie zmian wciskając przycisk zapisz.

2. Kontrahent posiadający wiele kont bankowych.

Istnieją przypadki kiedy nasz kontrahent posiada wiele kont bankowych, wtedy program magazynowy LoMag wyświetli wszystkie możliwe numery kont. Z wyświetlonej listy użytkownik programu musi wybrać uprzednio ustalony numer z kontrahentem. Poniżej przedstawiono przykład numerów kont bankowych dla poczty polskiej, która posiada więcej niż 100 numerów kont.

3. Kontrahent zwolniony z podatku VAT.

Nasz kontrahent może prowadzić działalność gospodarczą, ale może być zwolniony z podatku VAT. Wtedy przy próbie weryfikacji takiego użytkownika po numerze NIP zostanie nam wyświetlony komunikat że na białej liście podatników VAT nie ma rachunku dla weryfikowanego NIPu, kontrahenta. Należy wtedy wprowadzić numer rachunku który otrzymało się od kontrahenta.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści