Program Magazynowy

Występowanie błędu SQL Server nr 5118

Czasami niektórym użytkownikom oprogramowania magazynowego LoMag, wyświetla się podczas uruchamiania programu błąd SQL SERVER ERROR 5118, związany z połączeniem z bazą SQL istniejącą na komputerze. Błąd wynika z faktu, że Biblioteki Microsoft SQL server nie obsługują skompresowanych dysków. Aby baza danych działała wydajnie pliki bazy nie mogą być skompresowane.

Powyższy błąd występuje tylko za pierwszym razem, za każdym kolejnym program magazynowy będzie nas informować o błędnej nazwie bazy danych SQL lub brak dostępu do niej dla użytkownika.

W celu naprawy pojawiającego się błędu, należy na pulpicie odszukać ikony programu magazynowego LoMag, a następnie kliknąć na nim prawym przyciskiem myszki - spowoduje to rozwinięcie się menu z opcjami, gdzie należy wybrać ostatnią pozycję jaką są właściwości.

Spowoduje to wyświetlenie się nowego okna w którym należy wcisnąć przycisk otwórz lokalizację pliku (rozwiązanie to będzie działać tylko wtedy kiedy bazę danych domyślnie zainstalowaliśmy w tym samym folderze co oprogramowanie LoMag).

W eksploratorze plików systemu Windows należy odszukać folder odpowiedzialny za bazę danych, a następnie kliknąć na nim prawym przyciskiem myszki i z rozwijanego menu wybrać właściwości.

W oknie właściwości dla folderu "Baza danych" należy użyć przycisku Zaawansowane - w celu wyświetlenia dodatkowych atrybutów. Następnie należy odznaczyć opcję "Kompresuj zawartość, aby zaoszczędzić miejsce na dysku", a następnie wcisnąć przycisk OK.

W celu wprowadzenia zmian powinno się wcisnąć przycisk Zastosuj. System operacyjny Windows wyświetli nam wtedy okno z zapytaniem czy zastosować zmiany tylko i wyłącznie "do tego folderu" czy dodatkowo wykonać identyczne zmiany na wszystkich plikach i podfolderach znajdujących się wewnątrz - należy zaznaczyć drugą opcje i wcisnąć przycisk OK.

Jeżeli plik jest używany przez inną aplikację, po wciśnięciu przycisku pojawi się błąd przedstawiony w poniższym zrzucie ekranu (może to nastąpić w sytuacji kiedy parokrotnie próbowaliśmy uruchomić oprogramowanie LoMag z zaznaczonym polem archiwizacji). W celu pozbycia się błędu należy zakończyć proces programu który korzysta z danego pliku w menedżerze zadań (skrót klawiaturowy CTRL + ALT + DEL) a następnie wciskając przycisk Spróbuj ponownie, lub skorzystać z najprostszego rozwiązania jakim jest zresetowanie komputera i przejście od razu do zmiany właściwości dla folderu Baza danych - bez uprzedniego uruchamiania programu.

Wykonanie poprawnie wszystkich powyższych operacji, spowoduje naprawienie błędu łączenia się programu magazynowego LoMag z bazą danych SQL.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści