Błąd wydania - towar został już wydany na innych dokumentach.

Czasami zdaża się iż użytkownicy oprogramowania LoMag otrzymują błąd z bazy danych iz towar został już wydany na późniejszych dokumentach i z tego powodu nie jest możliwe wystawienie dokumentu wydania z magazynu. Poniższa instrukcja wytłumaczy na czym polega ten problem i jak go rozwiązywać.

1. Przyjęcie i wydanie towarów z magazynu.

W celach edukacyjnych w magazynie został utworzony nowy towar o nazwie Telewizor Samsung 42'' ze stanami magazynowymi równymi zero. Następnym krokiem jest dokonanie dwóch przyjęć magazynowych :
1. 30 sztuk telewizorów w dniu 1 lipca 2019 roku,
2. 50 sztuk telewizorów w dniu 1 sierpnia 2019roku.

Dnia 27 sierpnia 2019 roku został wystawiony dokument wydania z magazynu na 40 sztuk Telewizora Samsung 42'' (30sztuk pochodzi z lipcowej dostawy a 10 sztuk z sierpniowej).

Podsumowując z 80 dostępnych sztuk towaru zostało wydane 40 i tyle samo pozostało nam na stanie magazynowym o czym można przekonać się w kartotece towarów.

Próbując wydać towar w zakresie dat pomiędzy pierwszą a drugą dostawą program magazynowy LoMag powinien zwrócić błąd. Na stanie magazynowym powinna się wyświetlać ilość 30 sztuk (gdyż pozostałe 50 zostało przyjęte po 19 lipca - mianowicie 1 sierpnia). Jednakże przy próbie dodania choć jednej sztuki na dokument WZ oprogramowanie zwróci błąd iż maksymalna ilość którą można wydać z tej dostawy to 0 sztuk - gdyż wszystkie 30 wydaliśmy już na poprzednim dokumencie WZ z dnia 27 sierpnia 2019, o czym informuje nas program podając także jego numer WZ10/19.

Spróbujmy teraz wystawić dokument wydania magazynowego po drugim przyjęciu towaru (1 sierpnia 2019) a przed pierwszym wystawieniem dokumentu WZ (27 sierpień 2019), posłużymy się przykładem 14 sierpnia 2019. Tworzymy nowy dokument WZ, ustalamy odpowiednią datę dokumentu a następnie posługujemy się przyciskiem w celu dodania 20 sztuk telewizorów (z 40 dostępnych fizycznie na magazynie sztuk) na dokument. Wciskając przycisk OK program znowu wyświetli nam błąd iż nie jest to możliwe.

Spowodowane jest to tym iż program magazynowy ustala wydania z magazynu od najstarszej dostawy do najnowszej. 20 sztuk zostało przyporządkowane do przyjęcia na magazyn z dnia 1 Lipca - a ta dostawa została wydana w całości w dniu 27 sierpnia 2019, dlatego nie jest możliwe wydanie żadnej sztuki z tej dostawy. Należy edytować dostawy i wpisać 20 sztuk dla dostawy z dnia 1 sierpnia 2019.

2. Raport pomiędzy przychodami a rozchodami towarów.

Korzystając z modułu Raporty, a następnie wybierając z rozwijanej listy pozycje Powiązania pomiędzy przychodami a rozchodami towarów - użytkownik może wyświetlić szczegółowe okno, w którym dowie się które dokumenty wydania odpowiadają za konkretne dostawy.

Należy ustawić odpowiedni zakres dat w lewym dolnym rogu a następnie wcisnąć przycisk filtruj daty szczegółowo. Po wykonaniu tej operacji będziemy mogli zauważyć że cała dostawa towaru z dokumentu PZ/19 została wydana dokumentem WZ10/19, zaś przyjecie PZ6/19 zostało uwzględnione na dwóch dokumentach WZ o numerach WZ10/19 oraz WZ11/19.