Program Magazynowy

Zablokowana edycja dokumentu.

Czasami się może zdarzyć że program magazynowy LoMag zostanie zamknięty w sposób nieprawidłowy - np. awaria systemu, brak prądu. Jeżeli użytkownik pracował wtedy nad jakimś dokumentem zostanie on czasami przez system zablokowany, nawet ponowne zalogowanie się do systemu LoMag nie pozwoli edytować programu. Zostanie wyświetlony komunikat jak poniżej - co będzie równoznaczne z zablokowaniem edycji ważnych danych na dokumencie.

Aby umożliwić ponowną edycje dokumentu należy posłużyć się modułem użytkownicy i z rozwijanej listy wybrać pozycję zablokowane dokumenty - co spowoduje wyświetlenie się nowego okna z listą wszystkich zablokowanych dokumentów w oprogramowaniu LoMag.

Zaznaczając lewym przyciskiem myszki dokument (podświetlając go na niebiesko) możemy go odblokować przyciskiem - istnieje także możliwość odblokowania wszystkich dokumentów na liście wciskając przycisk . Wykonanie powyżej opisanych operacji spowoduje odblokowanie dokumentów i ponowną możliwość ich edycji.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści