Program Magazynowy

Ograniczenie ilości towarów na fakturach proforma do aktualnego stanu.

Program magazynowy LoMag umożliwia domyślnie wystawianie nieograniczonych ilościowo faktur profoma dla każdego z towarów. Istnieje jednak opcja aby ograniczyć ich ilości do posiadanych stanów magazynowych. W tym celu należy przejść do ustawień programu klikając w ikonę

Po lewej stronie należy wybrać rodzaj dokumentu jakim jest faktura proforma, a następnie zaznaczyć pole wyboru blokowania towarów na tych dokumentach. Zmiany zapisujemy wciskając przycisk OK.

Dla przykładu wystawiliśmy dwie faktury proformy dla towaru 'wiertarka udarowa MAKITA' jedną na 150 sztuk, drugą na 40 - przy aktualnym stanie magazynowym 197 sztuk.

Przy włączonej opcji blokowania towarów na fakturze proformy - użytkownik oprogramowania LoMag nie będzie w stanie wystawić ponownie takiego dokumentu który przekraczałby stan magazynowy. Przy próbie dodania towaru do dokumentu który przekracza stan magazynowy - użytkownik zostanie poinformowany o tym w nowym oknie, gdzie znajdzie informacje na których dokumentach został wystawiony dany towar.
Na poniższym zrzucie ekranu możemy zauważyć iż nie można dodać do dokumentu 10 sztuk szlifierki firmy Makita, gdyż mieliśmy już wystawione dokumenty na łączną ilość 190 sztuk - przy stanie magazynowym 197. Brak 3 sztuk na magazynie uniemożliwia nam w tej sytuacji wystawienia kolejnego dokumentu faktury proformy dla danego towaru.

Gdyby opcja blokowania towarów na fakturach proforma była nie aktywna, użytkownik oprogramowania LoMag mógłby dodać do dokumentu powyższy towar.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści