Program Magazynowy

Cenniki

Program LoMag umożliwia ustalenia cenników towarów dla zdefiniowanych kontrahentów. Opcja ta umożliwia stworzenia stałych cen dla konkretnego kontrahenta, bez konieczności wypełniania wartości kwot netto/brutto na fakturze przy dodawaniu towaru.

1. Definiowanie nowego cennika.

Aby otworzyć listę cenników należy w głównym menu kliknąć w zakładkę Towary i z rozwiniętego menu wybrać pozycję Cenniki

Użytkownikowi programu LoMag wyświetli się wtedy lista obecnie istniejących cenników. Na liście tej znajdzie takie informacje jak waluta rozliczeniowa dla cennika, informacje czy cena jest kwotą netto czy brutto oraz datę stworzenia i modyfikacji cennika. W górnym menu modułu cennika użytkownik posiada znane z innych modułów menu funkcyjne, które pozwala m.in. na wydruk listy cenników, eksport listy do pliku Excel, usunięcie lub edycje danego cennika.

Aby dodać nowy cennik należy kliknąć w przycisk Dodaj , wyświetli się wtedy nowe okno z możliwością konfiguracji nowego cennika – widoczne poniżej.

W nowym oknie należy wypełnić podstawowe parametry cennika takie jak nazwę cennika, walutę cennika (PLN/EUR/GBP/DOL/RUB lub własną zdefiniowaną w ustawieniach) oraz czy cennik ma zawierać kwoty netto czy brutto. Następnym krokiem jest zdefiniowanie towarów których dany cennik będzie dotyczyć. W celu dodania towaru należy kliknąć przycisk Dodaj → wyświetli nam się wtedy nowe okno z możliwością dodania nowego elementu cennika.

Następnie należy z menu wybrać towar który chcemy dodać do cennika, ustalić jego cenę oraz dodać go do listy klikając przycisk OK.

Do danego cennika można dodać dowolną ilość towarów, po dodaniu choć jednego użytkownikowi uaktywni się menu, które zezwala na edycję, usunięcie danego towaru, wydruk listy lub jej eksport to pliku Excela.

W celu przypisania kontrahenta do cennika należy w prawym górnym rogu kliknąć ikonkę i wybrać go z listy, aby zaś usunąć kontrahenta z cennika należy zaznaczyć go na liście po prawej stronie i kliknąć ikonkę . Lista kontrahentów przypisana do danego cennika jest nieograniczona, aby cennik mógł posłużyć dla jednego, dziesięciu czy pięćdziesięciu różnych kontrahentów. Jeśli cennik jest gotowy należy go zapisać poprzez kliknięcie przycisku OK.

 • Uwaga! Kontrahent może być przypisany tylko do jednego cennika.
 • 2. Import towarów do cennika.

  W celu zaimportowania towarów do cennika należy otworzyć istniejący cennik i kliknąć w ikonę Import – zostanie uruchomione okno importowania towarów.

  W celu importowania cennika z pliku Excel, w pierwszej kolejności musimy wybrać i wczytać plik, który znajduje się na naszym dysku - robimy to za pomocą przycisku wczytaj listę cen z pliku Microsoft Excel.

  Następnie wybieramy plik z danymi i klikamy przycisk Otwórz. Zostanie wczytany plik Excel do oprogramowania magazynowego LoMag.

 • Plik zostanie wczytany do środowiska programu LoMag, jeżeli w tym samym czasie nie jest on otwarty i używany w innym programie, np. w Microsoft Excel.
 • Tak wygląda nasz plik z listą towarów w programie kalkulacyjnym:

  Plik został wczytany do programu LoMag i aby zaimportować dane do cennika należy kliknać przycisk Import Cennika.

  Po poprawnej wykonanej czynności zostanie wyświetlony komunikat o ilości zaimportowanych towarów.

  3. Wykorzystywanie cenników przy wystawianiu dokumentów sprzedaży.

  Aby wykorzystać zdefiniowane przez użytkownika cenniki należy przy dokumencie sprzedaży (dla przykładu FV) wybrać kontrahenta który był zadeklarowaliśmy w cenniku (Warzywa Polskie Damian Jaszczek zadeklarowaliśmy w podpunkcie nr 2 tej instrukcji).

  Następnie należy wybrać towar który był dodany do cennika w którym występuje kontrahent. Dla przykładu wybierzemy czereśnie.

  Automatycznie po wybraniu towaru który widnieje w cennikach dla tego kontrahenta został domyślnie ustalony cennik „Nowy cennik testowy”, który deklarował nam kwotę netto za 1kg czereśni. Na podstawie kwoty netto zostały skalkulowane pozostałe kwoty dla tego towaru. Użytkownikowi pozostaje tylko uzupełnienie ilości sprzedawanego towaru.

  Użytkownik programu magazynowego LoMag ma możliwość zrezygnowania z przypisanego do kontrahenta cennika i ustalenia innych cen. W tym celu należy kliknąć strzałkę aby rozwinąć menu dla cenników i wybrać opcję brak. Polecenie to umożliwi nam edycje wszystkich cen (netto/brutto) dla danego towaru.


  Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści