Dedykowane kolumny dla dokumentów kompletacji.

Dokument kompletacji składa się z trzech części. Pierwsza z nich zawiera informacje ogólnymi o całej kompletacji. Druga zawiera informacje o surowcach, trzecia o produktach.
Pierwsza z nich wygląda tak:

LoMag

Druga z nich wygląda tak:

LoMag

Trzecia z nich wygląda tak:

LoMag

W każdej z nich możemy zdefiniować kolumny dedykowane. Dla zdefiniowania kolumny dla informacji ogólnych przechodzimy do:LoMag.

LoMag

Następnie dodajemy przykładową kolumnę poprzez kliknięcie w przycisk LoMag.

LoMag LoMag

Ograniczamy widoczność tylko dla dokumentu kompletacji.

LoMag LoMag

Aby zdefiniować kolumnę dla surowców przechodzimy do LoMag.

LoMag

Następnie dodajemy przykładową kolumnę poprzez kliknięcie w przycisk LoMag.

LoMag LoMag

Ograniczamy widoczność tylko dla dokumentu kompletacji surowce.

LoMag LoMag

Dla produktów tworzymy analogicznie przy czym ograniczamy dla komplementacji produkty.

LoMag

Zapisujemy zmiany:

LoMag

Teraz tworząc nowy dokument kompletacji mamy dodane pola, które utworzyliśmy powyżej.

LoMag LoMag LoMag LoMag LoMag