Dodawanie zdjęć na wydrukach na podstawie ścieżki do zdjęcia w kolumnie dedykowanej typu "załącznik".

Aby włączyć tą opcje należy dodać kolumnę dedykowaną typu "odnośnik" w ustawieniach programu. Więc przechodzimy do LoMag

LoMag

Wybieramy tabelę z kolumnami dedykowanymi:LoMag. Następnie dodajemy nową kolumnę poprzez kliknięcie w przycisk LoMag.

LoMag LoMag

Tworzymy nową kolumnę i zaznaczamy LoMag

LoMag LoMag

Tworzymy kolejną kolumnę, która będzie zawierać zdjęcie a nie jego odnośnik. Robimy to w taki sam sposób jak powyżej.

LoMag

Następnie przechodzimy do dokumentu, na którym chcemy dodać zdjęcie na wydruku. Dla przykładu będzie to zamówienie od odbiorcy.

LoMag

Dodajemy najpierw interesujący nas odnośnik do zdjęcia a następnie zdjęcie do dokumentu.

LoMag

Możemy wybrać nazwę dla naszego pliku. Następnie dodajemy plik.

LoMag LoMag LoMag

W taki sam sposób dodajemy zdjęcie do dokumentu.

LoMag

Przechodzimy do edytora szablonu aby dodać te załączniki do wydruku.

LoMag

Możemy dodać gdzie chcemy dane pole poprzez naciśnięcie na nie i przesunięcie go w odpowiadające nam miejsce.

LoMag LoMag

Możemy sprawdzić czy odpowiada nam ułożenie kolumn poprzez wejście w pogląd.

LoMag LoMag

Wychodząc zapisujemy zmiany.

LoMag

W liście zawierającej dany rodzaj dokumentu również możemy wyświetlić dany załącznik w miniaturce.

LoMag

Aby to zrobić klikamy prawym przyciskiem myszy na kolumnę.

LoMag LoMag