Program Magazynowy

Dokumenty definiowalne – własne typy dokumentów definiowane od podstaw

Dokumenty definiowalne w programie LoMag to własne typy dokumentów, które można samodzielnie zdefiniować od podstaw. Mogą być to zarówno dokumenty powiązane z magazynowaniem, jak i niezwiązane z prowadzeniem magazynu.

Dokumenty te można łatwo generować na bazie predefiniowanych szablonów, co oszczędza dużo czasu i wysiłku podczas ich przygotowywania.

1. Stworzenie dokumentu definiowalnego

Aby przygotować dokument definiowalny, klikamy na ikonę Ustawienia, a następnie w otwartym okienku na przycisk Utwórz nowy typ.

Kolejnym krokiem jest wybranie z listy Typów bazowych pozycji Dokument definiowalny. Ustalamy wtedy nazwę dokumentu, na przykład Ewidencja przebiegu oraz jego skrót, na przykład EP. Po wypełnieniu pól naciskamy OK. W ten sposób stworzyliśmy nowy typ dokumentu.

2. Dodanie kolumn dedykowanych

Dokument definiowalny może zawierać różne dane, zależnie od jego przeznaczenia. Aby łatwo je wprowadzić, należy ustalić potrzebne nam Kolumny dedykowane w nowo utworzonym dokumencie.

W tym celu należy przejść do zakładki Kolumny definiowalne w Ustawieniach i wybrać z rozwijanej listy Dokument definiowalny. Dodawanie kolumn odbywa się za pomocą przycisku Dodaj.

W okienku wprowadzamy Nazwę kolumny dedykowanej oraz Typ kolumny dedykowanej. W naszym dokumencie umieszczamy kolumnę dedykowaną z nazwą samochodu, która będzie zawierać pole rozwijane definiowalne, co pozwala na wybór określonych wartości z rozwijanej listy. Wskazujemy na Pole rozwijane definiowalne, a następnie klikamy OK.

Kolumny definiowalne mogą mieć różne wartości zależnie od ich przeznaczenia. Aby w naszym szablonie edytować pola rozwijane definiowalne, zaznaczamy pole z nazwą samochodu i wchodzimy w opcję Edytuj słownik wartości.

Następnie w słowniku wartości możemy dodać interesujące nas dane, na przykład w naszym przypadku Samochód 1 i Samochód 2. Klikamy przycisk Dodaj i wpisujemy wartości, zatwierdzając je przyciskiem OK. Możemy też wprowadzić inne kolumny, na przykład kolumnę tekstową Uwagi. Na koniec zamykamy okienko przyciskiem Zamknij.

3. Dodanie elementów dokumentu definiowalnego

Możemy również dodawać różne elementy do dokumentu definiowalnego. W tym celu postępujemy podobnie jak w przypadku dodawania kolumn, czyli naciskamy na przycisk Dodaj i dodajemy nowe elementy.

Przykładowo nasz dokument może zawierać informacje dotyczące daty podróży z typem kolumny z datą, celu podróży z typem kolumny tekstowej oraz przebytych kilometrów z typem kolumny liczbowej.

4. Generowanie dokumentu na podstawie szablonu dokumentu definiowalnego

Aby przygotować dokument, który bazuje na szablonie dokumentu definiowalnego, należy wejść w zakładkę Dokumenty, a następnie wybrać go z listy. W naszym przypadku to Ewidencja przebiegu.

W nowym okienku wybieramy wtedy określone wartości, na przykład w naszym przypadku są to Nazwa samochodu oraz Uwagi. Możemy dodać dane dla dwóch wcześniej ustalonych samochodów.

Aby wprowadzić dane do dokumentu, naciskamy na przycisk Dodaj. Możemy zauważyć dodane wcześniej wiersze, które zostały zdefiniowane w elementach dokumentu. Są to Data podróży, Cel podróży oraz Przebyte kilometry.

Gdy dokument jest już gotowy, możemy go wydrukować i zapisać, klikając na odpowiednie przyciski.

5. Projektowanie wyglądu dokumentu definiowalnego

W programie LoMag można również zaprojektować wygląd dokumentu definiowalnego. Aby to zrobić, należy kliknąć ikonę Edytora szablonów etykiet. Następnie w otwartym okienku możemy zmienić zawartość, układ dokumentu, znajdujących się w nim tabeli, wyrównać, podkreślić czy pogrubić określone dane.

Przykładowo, aby ukryć i uwidocznić określone kolumny, należy kliknąć lewym przyciskiem na tabeli, by ją zaznaczyć, następnie kliknąć przyciskiem prawym i wejść w narzędzie do Konfiguracji tabeli.

Potem za pomocą strzałek można usunąć lub dodać kolumny oraz ustalić ich pozycję.

Aby usunąć określone pola z dokumentu, należy zaznaczyć je, kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję Usuń. Zamiast nich można wprowadzić inne. W tym celu możemy przykładowo kliknąć opcję Tekst z listy po lewej stronie i stworzyć nowe pole tekstowe. W naszym przypadku wprowadzamy pole tekstowe Nazwa samochodu. Następnie dodajemy do niego element Nazwa samochodu z tej samej listy.

Żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał gotowy dokument, można kliknąć Podgląd wydruku. Gdy dokument będzie odpowiadał naszym oczekiwaniom, zamykamy okienko i klikamy w przycisk Tak, aby zachować wprowadzone w nim zmiany.

6. Dodanie bezpośredniego przycisku do wygenerowania dokumentu definiowalnego

Program LoMag umożliwia dodanie bezpośredniego przycisku, który pozwala na natychmiastowe przygotowanie konkretnego dokumentu. Dzięki temu nie trzeba za każdym razem wybierać go z listy w zakładce Dokumenty. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasek narzędzi i wybrać opcję Dostosuj.

Następnie z listy Dostępne przyciski należy wybrać pozycję z przygotowanym wcześniej dokumentem definiowalnym, w tym przypadku jest to Ewidencja przebiegu. Klikamy w strzałkę w prawo, by wprowadzić przycisk na Pasek narzędzi. Można również ustalić miejsce przycisku na pasku, korzystając ze strzałek. Na koniec klikamy OK.

Aby stworzyć nowy dokument na bazie szablonu, wystarczy tylko kliknąć dodany przycisk.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści