Możliwość ustawiania domyślnego magazynu dla każdego użytkownika.

W programie LoMag możemy mieć wiele magazynów i wielu użytkowników. Aby dodać nowy magazyn należy kliknąć w LoMag

LoMag LoMag

Nowy magazyn został utworzony.

LoMag

Aby dodać nowych użytkowników należy otworzyć utworzony magazyn i przejść do LoMag.

LoMag LoMag

Klikamy w LoMag, żeby utworzyć i zdefiniować nowego użytkownika.

LoMag

Teraz możemy przypisać LoMag, LoMag, LoMag, LoMag.

LoMag

Możemy określić do jakich magazynów będzie miał dostęp poprzez zaznaczenie pola :

LoMag

Oraz na jakim magazynie domyślnie będzie pracował.

LoMag

Gdy to zrobimy to klikamy w przycisk LoMag.

LoMag

I to spowoduje, że jeżeli zalogujemy się jako ten użytkownik, który został utworzony domyślnie otworzy nam się wybrany magazyn.

LoMag LoMag