Program Magazynowy

Usuwanie duplikatów towarów i klientów.

W oprogramowaniu LoMag może nastąpić sytuacja kiedy użytkownik dodał nowy towar, który w rzeczywistości istnieje już w bazie ale o innej nazwie. Poniższa instrukcja przedstawi jak usunąć duplikaty towaru i kontrahentów, oraz jakie warunki muszą zostać spełnione aby było to możliwe.

1. Łączenie duplikatów towarów

Na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono 5 towarów, których nazwy odnoszą się do tego samego towaru - jakim jest ziemniak.

W celach instruktażowych został wystawiony dokument FV, na którym został umieszczony towar o nazwie Kartofle w ilości 10 kg.

Aby połączyć wybrane towary należy zaznaczyć pierwszy z żądanych towarów lewym przyciskiem myszki, podświetlając jego parametry na niebiesko. Następnie należy wcisnąć i przytrzymać klawisz CTRL i wybrać drugi, trzeci czy też czwarty towar klikając na nim lewym przyciskiem myszki.

Drugim sposobem na wybranie towarów które chcemy połączyć jest zaznaczenie pierwszego w kolejności towaru na liście lewym przyciskiem myszki, wciskając następnie i przytrzymując klawisz Shift, aby ostatecznie zaznaczyć grupę towarów które będą znajdować się na liście pomiędzy pierwszym a ostatnim zaznaczonym lewym przyciskiem myszki towarem. W poniższym przykładzie zaznaczyliśmy Kartofle, a następnie Ziemniaki - spowodowało to także zaznaczenie towaru o nazwie Pyry.

Ostatnią metodą na wyselekcjonowanie towarów które chcemy połączyć jest naciśnięcie lewego przycisku myszki na żądanym towarze i przytrzymując go należy przeciągnąć kursor do pozycji na której chcemy zakończyć wybór towaru. Na poniższym zrzucie ekranu wybraliśmy ostatni towar o nazwie Ziemniaki a następnie przeciągnięto kursor do pozycji nr 3 która także posiada taką samą nazwę.

Posiadając zaznaczone towary o nazwach Kartofle oraz Ziemniaki, należy posłużyć się przyciskiem , spowoduje to wyświetlenie się nowego okna w którym będziemy mogli połączyć zduplikowane towary.

W oknie odpowiedzialnym za łączenie towarów widnieje lista towarów które mając zostać połączone. Z rozwijanego menu należy wybrać który z towarów ma pozostać w kartotece towarów, pozostałe towary w naszym przypadku Kartofle zostaną zamienione na dokumentach na Ziemniaki. Jednocześnie stan magazynowy Ziemniaków powiększy się o ilość Kartofli na stanie. Aby zatwierdzić połączenie towarów należy użyć przycisku Zamień.

W kartotece towarów moża zauważyć że już więcej nie występuje towar o nazwie Kartofle, zaś na dokumencie FV którą stworzyliśmy na początku instrukcji, towar został zastąpiony nazwą Ziemniaki.

2. Obostrzenia przy łączeniu towarów.

Oprogramowanie LoMag nie umożliwia połączyć towarów które:

 • Mają różne jednostki miary - np. kg i szt,
 • Posiadają różne stawki VAT - np. 23% i 8%,
 • Posiadają różne właściwości ustawień - np. usługa i towar powstaje jako produkt
 • Na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono pozostałe 4 pozostałe towary z kartoteki towarów które wydawać by się mogło że można połączyć. Jednak ich parametry wzajemnie się wykluczają - zgodnie z w/w obostrzeniami łączenia towarów. W celu połączenia towarów, należy skorygować odpowiednie parametry.

  W przypadku próby połączenia towarów nie spełniających w/w obostrzeń - program poinformuje nas o tym w komunikacie.

  3. Duplikaty kontrahentów.

  Łączenie kontrahentów odbywa się w sposób identyczny jak towarów. Jedyną różnicą jest to iż oprogramowanie LoMag informuje nas po wciśnięciu przycisku na których dokumentach zostaną wprowadzone zmiany - gdzie nazwa kontrahenta zostanie zmieniona na nową wartość.


  Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści