Program Magazynowy

Dziennik zdarzeń.

Oprogramowanie magazynowe LoMag udostępnia funkcję w której można śledzić ile dany użytkownik oprogramowania wykonał akcji w danym dniu. Istnieje możliwość prześledzenia także jego czasu pracy na podstawie wykonywanych przez niego operacji w aplikacji LoMag. Aby skorzystać z tej możliwości należy uruchomić dziennik zdarzeń, klikając w moduł użytkownicy -> dziennik zdarzeń.

Spowoduje to wyświetlenie się listy operacji wszystkich użytkowników w programie magazynowym LoMag. Po lewej stronie można wybrać zakres roczników (kwartałów lub miesięcy) których ma dotyczyć raport. Istnieje także możliwość filtrowania dat szczegółowo w lewym dolnym oknie - wybierając odpowiedni zakres dat. Na poniższym zrzucie ekranu - możemy zauważyć że wszystkie ostatnie operacje w oprogramowaniu były przeprowadzone przez użytkownika administrator.

Dziennik zdarzeń umożliwia użytkownikowi oprogramowania LoMag analizę w jakich godzinach dany pracownik wystawiał, modyfikował dokumentu lub ich ceny. Można tu także znaleźć informacje o usuniętych towarach. Sortując kolumnę o nazwie Data - można przeanalizować aktywność pracownika w oprogramowaniu LoMag.
Na poniższym zrzucie ekranu możemy zauważyć iż w dniu 10 listopada 2019 roku użytkownik o roli Administrator :

 • Usunął towar o nazwie Samsung 123123,
 • Stworzył fakturę o numerze FV36/19 - a następnie ją edytował,
 • Modyfikował użytkownika o nazwie administrator,
 • Modyfikował szablony wydruku o nazwie faktura marża,
 • Modyfikował dokument faktury VAT o nr FV35/19.
 • 2. Selekcje użytkowników i magazynów.

  W celu sprawdzenia jakie operacje wykonał dany użytkownik oprogramowania LoMag, należy rozwinąć listę użytkownicy i wybrać żądaną przez nas pozycję - spowoduje to wyświetlenie się na liście wyświetlenie się operacji dokonanych tylko i wyłącznie przez tego użytkownika.

  Analogicznie operacje należy wykonać w celu sprawdzenia operacji na danym magazynie - nie zaznaczając w selekcji użytkownika zostaną nam wyświetleni wszyscy którzy dokonywali na danym magazynie operacji.


  Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści