Ewidencja Płatności - moduł umożliwiający rozliczanie należności za faktury i paragony

Jest to nowy moduł, który pozwala wyświetlić wszystkie faktury od wszystkich kontrahentów. Moduł ten pozwala również sprawdzić nierozliczone faktury danego kontrahenta i w prosty sposób je rozliczyć. Ponadto jest możliwość łączenia wpłat bankowych z fakturami kontrahenta.

Aby uruchomić moduł Ewidencja Płatności (LoMag) należy kliknąć w moduł LoMag i z rozwijanego menu wybrać pozycję LoMag.

LoMag

W kolejnym kroku wybieramy "Ewidencję sprzedaży" aby rozliczać faktury VAT dla klientów lub "Ewidencję zakupów" aby rozliczać faktury zakupowe od dostawców. Poprzez kliknięcie pola LoMag wyświetlą się faktury nierozliczone od wszystkich kontrahentów. Wybierając pole poszczególnego kontrahenta wyświetlą się jego faktury nierozliczone.

LoMag

Pole LoMag jest dla dokumentów dla których nie mamy przypisanego kontrahenta. Np. jeżeli wystawimy paragon w programie LoMag to czasami nie wiemy komu sprzedajemy na paragon. Może to być anonimowy klient. W takim przypadku mamy paragon, który pojawi się w nieprzypisanych do danego kontrahenta w dokumentach.

LoMag

Możemy skorzystać z pola wyszukiwanie by wyszukać konkretnego kontrahenta.

LoMag

Istnieje opcja filtrowania po typach faktury.

LoMag LoMag

1. Rozliczenie automatyczne

Jest to prosta i szybka opcja rozliczenia zaległych faktur danego kontrahenta. Powodują one, że w tle tworzą się dokumenty w zależności od tego czy tam była płatność gotówkowa czy płatność przelewowa. Dokumenty LoMag i LoMag automatycznie rozliczają tą fakturę w całości.

Aby z niej skorzystać wybierz dokument który chcesz rozliczyć i kliknij w LoMag.

LoMag

Wyświetli się pytanie, w którym wybieramy interesującą nas opcję.

LoMag

Wyświetli się informacja o pomyślnym rozliczeniu faktury.

LoMag

1.1 Rozliczenie automatyczne kilku faktur

Aby skorzystać z tej opcji wystarczy zaznaczyć faktury (SHIFT + LEWY PRZYCISK MYSZY), które chcemy na raz rozliczyć. Następnie klikamy w LoMag.

LoMag

Wyświetli się informacja o poprawnie rozliczonych fakutrach.

LoMag

2. Rozliczenie

Jest to opcja pozwaląca na wybranie sposóbu rozliczenia z kontrahentem. Można wybrać opcję gotówkową i bezgotówkową(np. przelew bankowy). Oczywiście możemy rozliczyć więcej niż jedną fakturę. Wystarczy zaznaczyć interesujące nas fakutry poprzez klawisz SHIFT + LEWY PRZYCISK MYSZY.

2.1 Rozliczenie gotówkowe

Wybieramy fakturę, którą chcemy rozliczyć w taki sposób. Następnie LoMag

LoMag

Edytujemy dokument wedle naszych preferencji i zapisujemy.

LoMag

2.1 Rozliczenie bezgotówkowe

Wybieramy fakturę, którą chcemy rozliczyć w taki sposób. Następnie LoMag

LoMag

Edytujemy dokument wedle naszych preferencji i zapisujemy.

LoMag

Wyjście od strony płatności

Jest to możliwość, która pozwala nam wprowadzić rozliczenie faktury od strony bankowej. Możemy zaimportować z pliku excel wyciąg bankowy badź dodać go ręcznie.

Importowanie pliku Excel

Aby skorzystać z opcji importu pliku Excel należy rozwinąć listę dodatkową (spójrz zdjęcie poniżej).

LoMag

Następnie klikamy w LoMag i wybieramy spośród listy interesującą nas opcję.

LoMag

Wczytujemy listę dokumentów wybranych przez nas w poprzednim podpukncie z komputera. Dopasowująć przy tym kolumny które chcemy zawrzeć w programie LoMag. Gdy już to zrobimy to klikamy w LoMag

LoMag

Dodawanie ręczne dokumentów

Dodając recznie dokument najpierw musimy zaznaczyć kontrahenta dla którego chcemy ręcznie rozliczyć fakturę. Następnie zaznaczamy fakturę/faktury które nas interesują.

LoMag

Żeby dodać ręcznie dokument który nas interesuje klikamy w LoMag i wybieramy spośród listy interesującą nas opcję.

LoMag

Dla przykładu wybraliśmy BP. Program automatycznie pokazuje nam kwotę, która jest do opłacenia przez danego kontrahenta. W tym przypadku jest to suma dwóch faktur na kwotę 344,40zł. Tworzenie i edytowanie dokumentów takich jak LoMag,LoMag,LoMag,LoMag zostało opisane w poprzednich instrukcjach.

LoMag

Warto wspomnieć o tym, że program nas infromuje w polu inne o nadpłacie gdy kwota wpłaty jest wyższa niż powinna.

LoMag