Program Magazynowy

Faktura częściowo opłacona.

Program magazynowy LoMag umożliwia dodanie do szablonów dokumentów informacje czy faktura jest do zapłaty w całości czy część jej wartości została już opłacona przez kontrahenta. Częściowe opłacenie faktury może składać się z pojedynczej wpłaty lub kilkukrotnych.

1. Wystawienie dokumentu i dokonywanie opłat częściowych.

Klient zakupił towar na kwotę 3690zł i w dniu transakcji zapłacił gotówką 1190zł, a pozostała kwota została określona na spłatę przelewem w ciągu 14 dni. W celu wprowadzenia do oprogramowania LoMag opłaconej przez kontrahenta zaliczki należy wcisnąć przycisk co spowoduje wyświetlenie się okna płatności.

W polu kwota należy wprowadzić wartość 1 190zł - tzn zaliczkę którą kontrahent opłacił w gotówce w dniu zakupu/wystawienia dokument. Można edytować i zmienić numer dokumentu jak i datę. Korzystając z przycisku można wydrukować klientowi potwierdzenie wpłaty zaliczki, przycisk posłuży nam z kolei do wygenerowania pliku PDF, który to będzie można nadać do klienta droga elektroniczną. Wciskając przycisk potwierdzamy wprowadzenie do systemu kwoty zaliczki opłaconej przez kontrahenta.

Po zapisaniu nowej płatności na liście dokumentów faktura będzie miała status częściowo opłaconej - również edytując ten dokument można zauważyć że status na dokumencie został zmieniony.

Należy założyć iż klient po 4 dniach dokonał przelewu na kwotę 1 000,00zł - co powoduje konieczność zaksięgowania kolejnej opłaty zaliczkowej - w tym celu posługujemy się modułem dokumenty i z rozwijanego menu wybieramy opcję kasa przyjmie - spowoduje to wyświetlenie się nowego okna w oprogramowaniu LoMag z listą zaksięgowanych przyjęć gotówki, na której możemy zauważyć wpłatę klienta ('KP1/19 - TEST') kwoty 1190,00zł za fakturę o numerze 'FV16/19 - TEST'.

Wciskając przycisk zostanie wyświetlone okno w którym należy odszukać dokumentu dla którego chcemy zaksięgować nową wpłatę. Po odnalezieniu go na liście należy na nim kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszki.

Należy uzupełnić (lub pozostawić domyślnie wygenerowane dane) dla pól typu numer dokumentu oraz data wpłaty. Kwota wpłaty została automatycznie przez program LoMag ustalona na wartości oczekiwanej wpłaty tzn. 2 500zł (całość sprzedanego towaru wynosiła 3690,00zł minus 1190,00zł które wpłacił gotówką w dniu zakupu). Należy zmienić kwotę wpłaty na wartość 1 000,00zł i wcisnąć przycisk zapisz (lub uprzednio wydrukować/wygenerować potwierdzenie dla klienta). Operacja ta powinna zmniejszyć oczekiwaną końcową wpłatę klienta za towar na kwotę 1 500,00zł.

Szczegółowa instrukcja obsługi płatności znajduje się pod tym adresem kasa przyjmie, kasa wyda oraz statusy płatności.

2. Definiowanie szablonu dokumentu dla wpłat z zaliczkami.

W celu umieszczenia na dokumencie informacji ile kwoty zostało opłaconej w poprzednich zaliczkach, a jaka kwotę kontrahent ma dalej do zapłaty należy wcisnąć przycisk w celu otworzenia edytora szablonów.

Należy usunąć pola razem do zapłaty oraz do zapłaty - klikając na nich lewym przyciskiem myszki a następnie wciskając przycisk delete na klawiaturze lub wciskając prawy przycisk myszki i z nowo wyświetlonego menu wybrać pozycje usuń.

Kolejnym krokiem jest umieszczenie na szablonie pól tekstowych zawierających stale wyświetlający się tekst informujący użytkownika oprogramowania LoMag ile kwoty zostało już wpłaconej a ile pozostało do zapłaty.

Nowo dodanym polom należy przyporządkować zmienne (kolumny zawierające odpowiednie wartości) odszukując je po lewej stronie szablonu i umieszczając w odpowiednich miejscach na szablonie.

W celu wielokrotnego używania skonfigurowanego szablonu - użytkownik oprogramowania LoMag musi go zapisać. Klikając w ikonę zostanie rozwinięte nowe menu w którym należy wybrać pozycję zapisz jako - co spowoduje wyświetlenie się nowego okna w którym należy wprowadzić nazwę dla nowo skonfigurowanego szablonu który w przyszłości będzie wybierany przez użytkownika. Wciskając przycisk zapisz, nowa pozycja zostanie dodana do listy szablonów.
Szczegółowa instrukcja na temat konfiguracji szablonów znajduje się pod tym adresem.

Po zapisaniu nowych ustawień, przy każdym kolejnym wystawieniu dokumentu będzie możliwość wyboru szablonu - w tym celu należy w wydruku wybrać nazwę którą wprowadziliśmy zapisując nowo skonfigurowany szablon.

Zapisując dokument jako .pdf lub drukując - używając odpowiednio przycisków oraz zauważyć można iż wygenerowane dane posiadają nowo dodane przez nas pola i informacje na temat wpłaconej zaliczki i brakującej kwoty do poprawnego zakończenia transakcji.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści