Obsługa podmiotów powiązanych - flaga TP w JPK_Vat oraz eksporcie do Comarch Optima

Oznaczenie TP jest używane podczas wystawiania przez nas faktury dla firmy, z którą jesteśmy powiązani bliską relacją lub możemy na nią wywierać znaczący wpływ. Znaczący wpływ to posiadanie co najmniej 25% kapitału, prawa głosu lub udziałów w zyskach firmy, której wystawiamy fakturę. Ponadto jeśli posiadamy udziały w innej spółce, która to z kolei posiada udziały w spółce, której wystawiamy fakturę – również zostanie to uznane za znaczący wpływ. Za bliską relację uznaje się I oraz II stopień pokrewieństwa, a także I i II stopień powinowactwa.

Flaga TP dla dokumentów faktur

Aby obsługiwać flagę TP należy dla dokumentu faktur dodać kolumnę dedykowaną. Aby to zrobić należy LoMag

LoMag

Następnie LoMag

LoMag

Przechodzimy do wystawienia faktury. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić przejdź do instrukcji klikając tutaj. Wystawiając faktruę, kiedy ten kontrahent jest znanym kontrahentem dla naszej firmy zaznaczamy na tej fakturze LoMag. W ten sposób mamy rozróżnienie pomiędzy fakturami a powiązaniem podmiotów lub nie.

LoMag

Flaga TP przy eksporcie do JPK VAT

Eksport do JPK VAT został opisany w instrukcji, którą możesz przeczytać klikając tutaj. Przejedziemy teraz do momentu w którym możemy taką flagę przypisać w polu LoMag. Dokładnie chodzi nam o krok 4 Generowania JPK_Vat

LoMag

Flaga TP przy eksporcie do Comarch Optima

Aby obsługiwać flagę TP należy dla Comarch Optima dodać kolumnę dedykowaną. Aby to zrobić należy LoMag

LoMag

Następnie LoMag

LoMag

Następnie ustalamy danego kontrahenta jako podmiot powiązany. Aby to zrobić należy przejść do LoMag

LoMag

Wybieramy kontrahenta, który nas interesuje i go edytujemy.

LoMag

W polach dedykowanych zaznaczamy LoMag

LoMag

W takim wypadku faktury wystawione przez tego kontrahenta będą miały znacznik przy eksporcie do Comarch Optima. Cały proces eksportu do Comarch Optima został opisany w instrukcji, którą możesz przeczytać klikając tutaj. Dokładnie chodzi nam o krok 4 Eksport do Optima.

LoMag