Program Magazynowy

Kody GTU (Grupy Towarowo-Usługowe) w plikach JPK VAT oraz Comarch Optima

Czym są kody GTU?

Kody GTU (Grupy Towarowo-Usługowe) to obowiązek oznaczania niektórych dostaw i świadczenia usług, których sprzedaż szczególnie narażona jest na nadużycia. Możemy do nich zaliczyć alkohol, wyroby tytoniowe czy paliwo. Wraz ze zmianą przepisów podatkowych wprowadziliśmy kody GTU do programu magazynowego LoMag już na poziomie kartoteki towarów – dodawania nowego i edytowanie istniejącego produktu.

Jak dodać kod GTU

Aby dodać kod GTU do produktów najpierw należy uruchomić tą funkcje poprzez wejście w LoMag.

Program Magazynowy

Następnie klikamy LoMag. Program automatycznie stworzy nową kolumnę dedykowaną w programie w której będzie pole definiowalne-rozwijalne i kody będą tam już wstawione.

Program Magazynowy

Po dodaniu panel powinien wyglądać tak:

Program Magazynowy

Jak dodać kod GTU do produktów?

Dodawanie kodu należy zacząć od uruchomienia kartoteki towarów(można użyć skrótu CTRL+T).LoMag

Program Magazynowy

Następnie wybieramy produkt, w którym chcemy dodać kod GTU i go edytujemy poprzez kliknięcie w ikonę LoMag

Program Magazynowy

Otwiera się przed nami pole edycji produktu. Po prawej stronie okna należy zauważyć pola dedykowane -> LoMag. Z listy wybieramy kod GTU, który nas interesuje i zapisujemy plik.

Program Magazynowy

Jak dodać kod GTU do wielu produktów na raz?

Przy dużej ilości produktów warto sobie przyśpieszyć pracę korzystając z funkcji zmiany wielu produktów na raz. Aby to zrobić należy kliknąć w pole wyszukiwanie (można użyć skrótu CTRL+F).Należy wybrać grupę produktów, która nas interesuje LoMag

Program Magazynowy

W kroku pierwszym potwierdzamy produkty, które chcemy zmienić. Następnie klikamy dalej.

Program Magazynowy

W kroku drugim zaznaczamy pole GTU. Następnie klikamy dalej.

Program Magazynowy

W trzecim kroku wybieramy wartość GTU z listy. Klikamy zakończ.

Program Magazynowy

Dodawanie kodu GTU na fakturze (Edytor Szablonów)

Warto wspomnieć, ze nie ma obowiązku dodania kodu GTU na fakturze. Aby dodać kod GTU na fakturze należy przejść do edytora dokumentów i zacząć edytować fakturę. Jak to zrobić przeczytasz tutaj. Gdy już uruchomimy edytor dokumentów należy kliknąć prawym przyciskiem na obszar TABELA -> LoMag Z pola LoMag

Program Magazynowy

Tabela powinna wyglądać w tak:

Program Magazynowy

Generowanie raportu JPK VAT

Wraz ze zmianą przepisów podatkowych wprowadziliśmy możliwość generowania raportu JPK VAT do programu magazynowego LoMag. Aby wygenerować raport JPK VAT należy wejść w LoMag

Program Magazynowy

Następnie wyświetli nam się informacja, że generowany plik ma charakter pomocniczy dla programów księgowych. Nie powinien on zostać wysłany do Urzędu Skarbowego ponieważ nie uwzględnia wszystkich wymaganych rzeczy.

Program Magazynowy

W kroku pierwszym należy wybrać rok i miesiąc. Następnie klikamy dalej.

Program Magazynowy

W kroku drugim należy wybrać magazyn z którego chcemy wygenerować plik kontrolny. Następnie klikamy dalej.

Program Magazynowy

W kroku trzecim należy wybrać Grupę Towarową: GTU. Następnie klikamy dalej.

Program Magazynowy

W kroku czwartym mamy możliwość mapowania wartości do pliku JPK VAT. Czyli mamy możliwość zaimportowania danego pola do pliku. Następnie klikamy dalej.

Program Magazynowy

W kroku piątym wybieramy interesujący nas Urząd Skarbowy a następnie możemy wybrać miejsce zapisu raportu. Następnie klikamy dalej.

Program Magazynowy

W kroku szóstym należy uzupełnić dane swojej firmy. Następnie klikamy Generuj.

Program Magazynowy

Plik powinien mieć zbliżoną postać jak poniżej:

Program Magazynowy

Eksportowanie faktury do Comarch Optima

Zanim zajmiemy się eksportem faktury należy utworzyć pole GTU dla kontrahenta. Musimy wejść w LoMag

Program Magazynowy

Następnie LoMag

Program Magazynowy

Aby wyeksportować fakturę do Comarch Optima należy wejść w LoMag

Program Magazynowy

W kroku pierwszym należy wybrać zakres dat i kontrahentów. Następnie klikamy dalej.

Program Magazynowy

W kroku drugim należy wybrać magazyn z którego chcemy wygenerować plik. Następnie klikamy dalej.

Program Magazynowy

W kroku trzecim należy wybrać uzupełnić dane. Następnie klikamy dalej.

Program Magazynowy

W kroku czwartym wybieramy plik docelowy eksportu. Następnie klikamy eksportuj.

Program Magazynowy

Plik powinien mieć zbliżoną postać jak poniżej:

Program Magazynowy
Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści