Generowanie faktur zakupowych z wielu dokumentów PZ.

Faktura zakupowa z wielu dokumentów PZ. Jest to duże ułatwienie pozwalające posiadanie wielu dokumentów na jednej fakturze. Możemy ją utworzyć na liście dokumentów PZ. Aby to zrobić należy wejść w LoMag.

LoMag

Wybieramy faktury, które nas interesują. Zaznaczamy je i klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy LoMag.

LoMag

Z tych dwóch dokumentów tworzymy automatycznie jedną fakturę zakupową.

LoMag

Używamy przycisku LoMag, aby sprawdzić powiązania pomiędzy dokumentami.

LoMag

Możemy dodać ręcznie jakieś dodatkowe towary. Robimy to poprzez kliknięcie w przycisk LoMag. Następnie wybieramy interesujący nas produkt z listy i go dodajemy.

LoMag
LoMag
LoMag

Wyświetli się komunikat, który należy zaakceptować.

LoMag

Dokument został zaktualizowany.

LoMag

Ręczne powiązania z innymi dokumentami

Możemy również dodać ręcznie powiązania z innymi dokumentami. Należy wejść w LoMag, naciskamy LoMag.

LoMag LoMag

Wybieramy dokument, z którym chcemy powiązać z naszą fakturą zakupową.

LoMag

W tym momencie mamy powiązane trzy dokumenty z jedną fakturą.

LoMag