Generowanie WZ->FV na tylko niezafakturowane jeszcze pozycje.

Załóżmy, że mamy dokument WZ i tylko część z niego będziemy fakturować. Poniżej widzimy, że dokument WZ składa się z 2kg jabłek i 2kg gruszek. Klient płaci za 1kg jabłek.

LoMag LoMag

Za jakiś czas chcemy wygenerować fakturę która uzupełni to co nie zostało opłacone. Będąc na tym samym dokumencie WZ jeśli jeszcze raz naciśniemy LoMag. Będziemy mieli komunikat czy otworzyć tą fakturę, która już jest. Czy poprzez kliknięcie w LoMag utworzyć automatycznie dokument nowy dla niezafakturowanych elementów.

LoMag LoMag

Tworzy nam się dodatkowy dokument wraz z brakującym 1kg jabłek i 2kg gruszek.

LoMag

W LoMag dokumentu WZ widzimy dwie faktury.

LoMag LoMag

Grupowe generowanie WZ->FV

Jeżeli grupowo chcemy dla danego kontrahenta wybrać wszystkie dokumenty WZ i wystawić do niego fakturę na to wszystko co nie zostało jeszcze zafakturowane, a wydawaliśmy na niego przez jakiś okres czasu towary.

Przechodzimy do kreatora faktur.

LoMag

Wybieramy:

LoMag

Następnie zaznaczamy opcje LoMag. Jest to opcja, która pokaże nam niezafakturowane elementy.

LoMag

Wybieramy interesującego nas kontrahenta:

LoMag LoMag

Widzimy, że dany kontrahent ma 3 dokumenty WZ do dokończenia.

LoMag

Przechodzimy dalej.

LoMag

Program zsumował ilości z tych trzech dokumentów i stworzył jeden dokument faktury dla niezafakturowanych jeszcze pozycji.

LoMag