Program Magazynowy

Dodawanie imienia oraz nazwiska osoby wystawiającej dokument.

Poniższa instrukcja pokaże jak skonfigurować oprogramowanie LoMag aby zawsze na dokumencie widniała informacja na temat osoby wystawiającej dokument.

1. Dodawanie nowego użytkownika.

W celu dodania nowego użytkownika (lub jego edycji) należy być zalogowanym w oprogramowaniu LoMag na koncie z odpowiednią rolą (np. Administrator). W górnym menu należy użyć modułu Użytkownicy i z listy wybrać pozycję Lista użytkowników - spowoduje to otworzenie się nowego okna z aktualną bazą użytkowników w oprogramowaniu LoMag.

W oknie tym możemy edytować, dodawać lub też usuwać użytkowników. W celu dodania nowego użytkownika należy posłużyć się ikoną operacja ta spowoduje wyświetlenie się nowego okna w którym możemy skonfigurować ustawienia dla nowego użytkownika. W poniższym zrzucie ekranu wprowadziliśmy że użytkownik nazywa się Jan Nowak, posiada rolę fakturzysty, ustawiliśmy też jego parametry do logowania się oraz udzieliliśmy mu dostępu do dwóch z pięciu magazynów. Po zweryfikowaniu poprawności danych należy zatwierdzić je przyciskiem OK.

Wykonanie powyższej operacji spowodowało dodanie nowego użytkownika do oprogramowania LoMag.
Szczegółowa instrukcja obsługi użytkowników znajduje się TUTAJ.

2. Konfigurowanie szablonu dokumentu.

W celu dodania imienia oraz nazwiska na dokumencie należy wprowadzić zmiany w szablonie dokumentu. Należy użyć ikony w celu wyświetlenia okna ustawień oprogramowania. Z lewej strony należy wybrać rodzaj dokumentu dla którego chcemy wprowadzić zmiany - w poniższym przykładzie został wybrany dokument Faktura (każdy inny dokument można skonfigurować według schematu który zostanie podany poniżej).

Aby otworzyć okno edytora szablonów należy kliknąć w ikonę

Należy po lewej stronie odszukać pozycję "Twórca dokumentu", a następnie kliknąć na nim lewym przyciskiem myszki i przytrzymując ten przycisk przeciągnąć pole w żądany punkt na dokumencie.

Po umieszczeniu pola z wartością twórcy dokumentu należy zapisać szablon. Moża to uczynić na dwa sposoby. Pierwszym jest skorzystanie z opcji klikając w ikonę i z rozwijanego menu wybierając pozycję zapisz. Drugą opcją jest użycie ikony 'X' zamykającej okno podglądu szablonów - program poinformuje nas wtedy że zostały wprowadzone zmiany na szablonie, należy użyć przycisku tak by zachować wprowadzone zmiany.

3. Wystawianie dokumentów z imieniem i nazwiskiem.

Będąc zalogowanym na koncie które utworzyliśmy w tej instrukcji (Jan Nowak), utworzono dokument FV - w celu sprawdzenia naszego podglądu wydruku. Należy w znany nam sposób wypełnić wszystkie parametry dokumentu, a następnie użyć przycisku Spowoduje to wyświetlenie się podglądu wydruku dokumentu - na którym można zauważyć że twórcą dokumentu jest Jan Nowak (jeżeli dokument będzie wystawiała użytkowniczka o nazwie Karolina Kamińska - wartość pola na dokumencie będzie odpowiednio zmodyfikowana).


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści