Import numerów seryjnych do dokumentów wypożyczeń.

Aby obsługa numerów seryjnych działała przy imporcie należy je włączyć w Ustawieniach. Aby to zrobić przechodzimy do LoMag

LoMag LoMag

Przechodzimy do utworzenia nowego dokumentu wypożyczenia.

LoMag

Importujemy dokument poprzez kliknięcie w przycisk LoMag

LoMag

Pojawi się pytanie, które należy zaakceptować.

LoMag

Wybieramy plik, którego zawartość chcemy zaimportować.

LoMag LoMag LoMag

Plik powinien pomyślnie się zaimportować.