Import płatności z pliku MT940 (zgodny z ING, PKO BP, PEKAO SA, Idea Bank) oraz możliwość powiązania z fakturą na liście dokumentów płatności w oknie "Ewidencja Płatności".

Import płatności możemy wykonać poprzez:LoMag

LoMag

Następnie importujemy plik MT940.

LoMag LoMag

Możemy wybrać kodowanie pliku. Najczęściej spotykane to ibm852.

LoMag

Teraz możemy zmapować to czy dany kontrahent już jest czy trzeba go utworzyć. Aby to zrobić należy kliknąć w przycisk importuj. Dla przykładu żaden z poniższych kontrahentów nie znajduje się w bazie więc program wyświetli monit dzięki któremu możemy utworzyć, przypisać lub pominąć dodawanie kontrahenta do bazy.
Poprzez utworzenie dodajemy nowego kontrahenta do naszej bazy.

LoMag LoMag LoMag

Wyświetli się nam pole, w którym należy uzupełnić dane kontrahenta. A następnie zapisujemy.

LoMag

Możemy przypisać kontrahenta do istniejącego już kontrahenta.

LoMag LoMag

Kliknięcie pomiń pominie daną płatność.

LoMag

Wyświetli nam się lista zaimportowanych płatności.

LoMag

Te zaimportowane dokumenty płatności możemy teraz przypisać do płatności. Aby to zrobić przechodzimy do LoMag.

LoMag

Wybieramy firmę, dla której chcemy przypisać te płatności. Po wybraniu firmy wyświetlą nam się nieopłacone faktury, paragony.

LoMag

Aby przypisać dokumenty, które wyświetliły się powyżej do istniejącego już dokumentu płatności należy:

LoMag LoMag LoMag

Poprzez kliknięcie w przycisk LoMag. Widzimy, że ta płatność rozlicza tą fakturę.