Integrator LoMag.

Dostępne dodatkowe oprogramowanie firmy LoMag zawiera aplikację o nazwie Integrator. Pozwala ona na szybką i masową integracje naszej bazy danych SQL oprogramowania LoMag z portalami takimi jak :

 • Allegro,
 • PrestaShop,
 • SkyShop,
 • Shoper,
 • Click Shop.
 • Dla portali takich jak Allegro i PrestaShop możliwe jest pobierania aukcji, towarów, kontrahentów z serwisów oraz wystawianie dla nich dokumentów magazynowych. Wszystkie serwisy z kolei mają możliwości synchronizacji towarów tzn. pobieranie aktualnej listy oraz ceny towarów z serwisu i skorygowanie ich na podstawie danych jakie posiadamy w bazie SQL na naszym komputerze. Poniższa instrukcja opisze wszystkie możliwości dla danej platformy sprzedażowej.

  1. Podstawowa konfiguracja Integratora.

  Aby uruchomić program Integrator firmy LoMag należy w lewym dolnym rogu kliknąć na ikonę menu Windows, co spowoduje wyświetlenie się rozwijanej listy na której należy odszukać pozycję program magazynowy i kliknąć na nią lewym przyciskiem myszki. W nowo rozwiniętych opcjach klikamy w Integrator.

  Powyższa operacja spowodowała uruchomienie programu. W ogólnych ustawieniach należy określić ścieżkę oprogramowania LoMag, w przypadku kiedy instalowaliśmy ją w domyślne miejsce - należy pozostawić ją bez zmian. W celu sprawdzenia poprawności połączenia z bazą danych należy użyć przycisku test. W przypadku poprawnego połączenia się z bazą danych SQL na komputerze - zostanie wyświetlony komunikat. Można także uzyskać informację o ustawieniach naszej bazy SQL klikając w 'Informacja o bazie danych', co spowoduje wyświetlenie się nowego okna z ogólnymi parametrami bazy SQL.
  Użytkownik ma także możliwość ustawienia automatycznego uruchomienia programu Integrator przy starcie systemu Windows - w tym celu należy zaznaczyć pole wyboru. Zaznaczenie opcji minimalizuj do 'Tray' spowoduje, że gdy użytkownik będzie minimalizował okno oprogramowania nie będzie ono widoczne na pasku skrótów - lecz tylko i wyłącznie w "Trayu".

  2. Allegro REST WebApi

  Zaznaczając pole wyboru integracji z Allegro - program automatycznie wyświetli nam nową zakładkę - w której będziemy mogli połączyć się z portalem allegro synchronizując oczekiwane przez nas dane.

  Należy wprowadzić nazwę konta na allegro a następnie wcisnąć przycisk zaloguj. Spowoduje to otworzenie się nowego okna przeglądarki w którym po załadowaniu strony należy kliknąć przycisk dalej.

  Kolejnym krokiem jest zalogowanie się na konto allegro z którym chcemy dokonać synchronizacji - w tym celu należy wprowadzić poprawny login oraz hasło, a następnie wcisnąć przycisk zaloguj się.

  Po wykonaniu powyższej operacji, allego zada nam pytanie czy na pewno chcemy połączyć konto allegro z aplikacją Integrator LoMag. Wciskając pomarańczowy przycisk powiąż konto, zostanie udzielona zgoda a następnie okno przeglądarki internetowej zostanie zamknięte.

  Konto zostało poprawnie dodane do listy zalogowanych użytkowników. W dzienniku zdarzeń możemy także odnaleźć informację iż użytkownik został poprawnie zalogowany.

  Po prawej stronie należy wybrać po czym maja być identyfikowane towary. Do wyboru są trzy opcje - tytule aukcji, kolumnie dedykowanej lub kodzie EAN. Wybierając tytuł aukcji - nazwa towaru w magazynie musi być identyczna, kod EAN jest równoznaczny z kodem kreskowym który wprowadza się w oprogramowaniu LoMag. W celach instruktwżowych został stworzony nowy magazyn o nazwie Allegro - który należy wybrać po prawej stronie w trzeciej pozycji (oznacza to że towary oraz dokumenty będą synchronizowane właśnie z tym magazynem).
  Aby zaimportować dokumenty zamówień z portalu Allegro do oprogramowania LoMag należy zaznaczyć opcję 'aktualizuj transakcje w aplikacji LoMag' a następnie ustalić z jakiego czasookresu mają zostać pobrane dokumenty (w przykładzie poniżej jest to 80dni). Spowoduje to aktywację przycisku synchronizuj, który zostanie podświetlony na zielono. Po wciśnięciu go operacja importu zostanie uruchomiona - co będzie można zauważyć w dzienniku zdarzeń.

  Otwierając dokumenty zamówień od odbiorcy w programie LoMag - można stwierdzić fakt ze dokument został poprawnie zaimportowany, a na liście jest także widoczny rodzaj płatności jaki wybrał kontrahent płatność za pobraniem.

  2.1 Synchronizacja stanów oraz cen.

  W celu przedstawienie funkcjonowania synchronizacji cen oraz stanów magazynowych w oprogramowaniu LoMag został dodany towar o nazwie "poszewka poduszki w kształcie kota" z kodem produktu 1234567890128.

  Jest to towar o identycznej nazwie i kodzie EAN jaki posiadamy wystawiony na naszym koncie w portalu Allegro.

  Należy zwrócić uwagę iż cena na allegro wynosi 38,00 zł, zaś w oprogramowaniu LoMag 18,45zł (15,00 + 23% VAT). Zaznaczając opcję aktualizuj ceny na allegro, łącząc towary po nazwie - cena na portalu Allegro powinna zostać zmieniona na taka którą posiadamy w programie magazynowym LoMag. W tym celu należy wcisnąć przycisk synchronizuj. Dziennik zdarzeń poinformuje nas o przeprowadzonej operacji, a po odświeżeniu listy ofert na portalu Allegro będziemy mogli zauważyć nową cenę towaru.

  W celu aktualizacji ilości wystawionych sztuk towaru na portalu Allegro (8 sztuk) zgodnie z tym co użytkownik oprogramowania LoMag posiada na magazynie (44 sztuki). Należy zaznaczyć opcję aktualizacji dostępnych sztuk na allegro, łącząc (dla przykładu) towary tym razem po kodzie EAN i wciskając przycisk synchronizuj. Tak jak uprzednio w dzienniku zdarzeń mozemy odczytać ile towarów i w jaki sposób zostało zaktualizowane, a po pewnym czasie zmiany będą widoczne na portalu Allegro.

  3. Allegro.

  Zaznaczając pole wyboru integracji z Allegro - program automatycznie wyświetli nam nową zakładkę - której będziemy mogli skonfigurować parametry łączenia się z tym serwisem.

  Konfigurując ustawienia dla Allegro API należy wprowadzić login oraz aktualne hasło w tym serwisie. Klucz WEBAPI jest domyślnie skonfigurowany. W celu przetestowania połączenia z serwisem należy użyć 'Test Allegro API' - w poniższym zrzucie ekranu został przedstawiony błąd - gdyż został wprowadzony błędny login do serwisu. W przypadku poprawnie wprowadzonych danych po prawej stronie od wciśniętego przycisku pojawi się ikona

  3.1 Zaawansowane ustawienia

  należy wprowadzić ilość dni z jakich mamy pobierać ostatnie sprzedane towary na platformie allegro. W przypadku dużej ilości sprzedaży należy sensownie tą ilość dni ograniczyć. W naszym przykładzie ustaliliśmy że ma być pobierana lista sprzedanych towarów do maksymalnie trzech dni wstecz. Następnym krokiem są ustawienia synchronizacji. należy ustawić z jakim magazynem mamy porównywać stany w portalu Allegro z programem magazynowym LoMag - jest też możliwość ustawienia sumy magazynów, w takim przypadku będą brane pod uwagę towary z wszystkich magazynów LoMag (użytkownik może posiadać ten sam towar o tej samej nazwie w np. trzech różnych magazynach). Zaznaczając opcje synchronizuj ceny, program będzie porównywał cenę w magazynie oraz w portalu Allegro, w przypadku kiedy będą się różnić zostanie ustawiona jedna cena - taka jak jest w programie magazynowym LoMag. Synchronizacja może być dokonywana ręcznie (o tym w dalszej części instrukcji) lub automatycznie - w przypadku zaznaczenia opcji automatycznej, należy także podać czas co ile taka synchronizacja ma się odbywać. Minimalna wartość to 5 minut zaś maksymalna to 24 godziny - w naszym przykładzie wybrano opcję co 6 godzin.
  Uwaga! Synchronizacja nastąpi tylko wtedy kiedy będzie uruchomiony program Integracja LoMag.
  Używając przycisków czyszczących transakcje - usuwamy dane z naszej bazy SQL. Istnieją dwie możliwości - usunięcie wszystkich dostępnych transakcji lub z wybranego dnia, wybierając opcję drugą należy wybrać datę z której ma być wyczyszczona historia (proces ten wpływa tylko i wyłącznie na oprogramowanie LoMag - nie kasuje nic w portalu aukcyjnym Allegro). Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów należy zawsze posłużyć się przyciskiem zapisz i zastosuj ustawienia. Jeśli użytkownik programu Integrator LoMag tego nie zrobi i przełączy się na okno integracji z Allegro, wprowadzone zmiany zostaną utracone.

  3.3 Integracja z portalem Allegro.

  Kiedy wszystkie parametry mamy już ustawione, po lewej stronie należy kliknąć w opcje Allegro. użytkownikowi ukażą się nowe opcje związane z portalem internetowym.

  Użycie przycisku 'Pobranie sprzedanych aukcji on-line' spowoduje ściągnięcie nam towarów które zostały sprzedane w ciągu ostatnich trzech dni (ustawienia z punktu 2.1). Na czerwono są podświetlani klienci oraz nazwy towarów których brakuje w naszej bazie SQL LoMag. Żółtym kolorem podświetlana jest aktualnie zaznaczona linia.

  Po pobraniu sprzedanych aukcji w dolnej części okna widoczne jest także podsumowanie pobranych danych. Na poniższym zrzucie ekranu możemy zauważyć że ogólnie zostało sprzedane 5 towarów z których tylko jeden został zidentyfikowany (tzn. że w bazie SQL LoMag na komputerze posiadamy taki towar na magazynach). Nastąpiły cztery transakcje płatnicze (na liście widzimy pięć sprzedanych towarów, ale dwa towary zakupił ten sam użytkownik wybierając opcję wspólnej przesyłki - użytkownikiem tym jest Urszula Bereś, zaś numer transakcji dla obydwóch aukcji jest identyczny i posiada wartość 959369059 co można zauważyć na powyższym zrzucie ekranu). Kolejnymi informacjami jest lista rozpoznanych kontrahentów oraz zakres daty którą obejmuje lista.

  Opis wszystkich pól występujących w programie Integrator LoMag:

 • id - numer aukcji w portalu Allegro,
 • Login - nazwa użytkownika w portalu,
 • Data - data dokonania zakupu przez kontrahenta,
 • Nazwa - nazwa aukcji w której klient dokonał zakupu,
 • Ilość - liczba zakupionych towarów,
 • Cena - cena danego towaru,
 • status - status płatności pobrana z serwisu allegro ( zakończona - pieniądze znajdują się na naszym koncie PayU, puste pole klient nie rozpoczął płatności lub przesyłka jest pobraniową, rozpoczęta - oznacza że kupujący wybrał sposób zapłaty za towar ale jeszcze płatność nie została potwierdzona),
 • FVAT - informacja czy klient zażądał fakturę,
 • Klient - dane użytkownika z portalu Allegro który dokonał zakupu,
 • Kontakt - adres e-mail oraz numer telefonu przypisane do użytkownika,
 • Dostawa - informacja jaki rodzaj przesyłki został wybrany,
 • Adres wysyłki - na jaki adres ma zostać dostarczona przesyłka (może się różnić od adresu klienta),
 • Msg - wiadomość kupującego do sprzedawcy.
 • Użycie przycisku 'Utworzenie w LoMag klientów na podstawie aukcji', spowoduje dodanie klientów do naszej bazy SQL LoMag - możemy zweryfikować poprawność tej opcji używając w programie magazynowym modułu Kontrahenci -> Odbiorcy. Dodatkowo w programie Integrator LoMag pole klient nie będzie się już więcej wyświetlać na kolor czerwony.

  Aby dodać towary które nie istnieją w naszej bazie SQL użytkownik musi nacisnąć przycisk 'Utworzenie w LoMag towarów na podstawie aukcji'. Powyższa akcja spowoduje wyświetlenie się nowego okna.

  W trybie dodawania nowych towarów możemy posłużyć się dodawaniem ręcznym lub automatycznym. W przypadku wyboru drugiej opcji należy określić do jakiej grupy towarowej mają być dodane nowe towary, ustalić ich stawkę VAT oraz jednostkę miary. Po wybraniu odpowiednich parametrów należy kliknąć przycisk OK - co spowoduje dodanie towarów do naszej bazy SQL LoMag.

  W przypadku kiedy nasze sprzedane produkty na portalu internetowym Allegro posiadają różne grupy towarowe, stawki VAT lub jednostki miary należy wybrać opcję dodawania 'ręcznego', a następnie użyć przycisku OK. Spowoduje to wyświetlenie się nowego okna w którym użytkownik oprogramowania ma możliwość dodania pojedynczych towarów lub też wszystkich, definiując z osobna dla każdego nazwę w bazie SQL LoMag kod kreskowy, grupę towarową, stawkę VAT jednostkę miary jak i inne parametry. Produkty są dodawane w kolejności od najnowszej sprzedanej aukcji do najpóźniejszej.
  Istnieje możliwość pominięcia dodania danego towaru do bazy LoMag - używając przycisku 'Pomiń ten towar', lub całkowite zakończenie dodawania towarów korzystając z przycisku 'Przerwij dodawanie towarów'.

  W naszej instrukcji zostały pominięte dodawanie nowych towarów, jedynym towarem który dodaliśmy jest 'Kapcie minionki ciepłe nowość hit'. Zaakceptowaliśmy wprowadzone parametry towaru klikając przycisk 'Dodaj Towar' - co spowodowało że w programie magazynowym LoMag na naszym komputerze w kartotece towarów został on dodany.

  W celu utworzenia dokumentu w programie magazynowym LoMag, należy w integratorze zaznaczyć lewym przyciskiem myszki żądaną przez nas aukcję (zostanie podświetlona na żółto). W poniższej instrukcji zostało przedstawione generowanie dokumentu dla towarów które zostały sprzedane na dwóch różnych aukcjach, ale o tym samym numerze transakcyjnym (jeden kupujący kupił dwa różne towary, które powinny zostań nadane w jednej przesyłce). Kod kreskowy dla usługi przesyłka został pobrany zgodnie z naszymi ustawieniami szczegółów integracji - który wynosi 123123123.


  Po naciśnięciu przycisku Dodaj dokument będziemy mogli go odszukać w naszym programie magazynowym LoMag na komputerze.

  Aby otworzyć nowo zapisany dokument należy w module dokumenty z rozwijanej listy wybrać pozycję Zamówienia od odbiorcy, lub użyć klawisza F9. Zostanie nam wyświetlone okno z dokumentami ZO na którym jest nowo dodany przez nas dokument.

  Edytując dokument możemy sprawdzić poprawność jego pozycji. Aby wydrukować dokument FVAT lub paragon należy pierw w znany sposób z innych instrukcji wystawić dokument wydania z magazynu - używając przycisku , aby uzyskać podgląd wydruku dokumentu można posłużyć się przyciskiem .

  2.3.1 Pobieranie towarów i stanów.

  W celu porównania stanów i cen towarów w serwisie aukcyjnym Allegro z bazą SQL LoMag należy przełączyć zakładkę na Towary i Stany, a następnie użyć przycisku 'Pobierz towary z Allegro'.

  Po pobraniu towarów z naszego konta/kont, zostanie wyświetlona lista na której będziemy mogli porównać ceny, stany oraz nazwy towarów pomiędzy serwisem Allegro a naszą bazą SQL LoMag. Wyświetli się także informacja ile towarów z platformy sprzedażowej Allegro zostało rozpoznane lub nierozpoznane przez oprogramowanie LoMag, oraz ile możemy zsynchronizować. Przełączając poszczególne zakładki zostanie wyświetlona odpowiednia lista towarów. Jak można zauważyć na poniższym zrzucie ekranu zostały rozpoznane tylko dwa towary (pozostałe choć są podobne różnią się nazwą (w opcjach ustawione zostało identyfikowanie towaru po NAZWIE w LoMag).

  Rozpoznawanie towaru po kodzie EAN.

  W przypadku kiedy na portalu aukcyjnym Allegro wprowadzimy kod EAN, który będzie zgodny z kodem kreskowym towaru który posiadamy na magazynie, Integrator powiąże te dwa produkty jako tożsame - mimo iż ich nazwy mogą się różnić.

  Rozpoznawanie towaru po kolumnie dedykowanej.

  Ostatnią możliwością rozpoznania towaru poprzez program Integrator jest skonfigurowanie kolumny dedykowanej, która będzie powiązana z nazwą towaru sprzedawanego na portalu Allegro. Opcja ta ma na celu potwierdzić tożsamość towaru w przypadku kiedy jego nazwy na Allegro i w magazynie LoMag się różnią i dodatkowo nie można rozpoznać towaru po kodzie EAN (jego brak, lub są różne). W tym celu należy skonfigurować nazwę kolumny dla typu Towar, a następnie w edycji towaru podać nazwę jaki posiada na portalu Allegro. Kolejnym krokiem jest wybranie z rozwijanej listy identyfikator towaru w bazie LoMag - która w naszym przykładzie nazywa się 'Nazwa Allegro'

  Poniższy zrzut ekranu przedstawia rozpoznanie towaru 'Mugga' poprzez prawidłowe skonfigurowanie kolumny dedykowanej, gdzie nazwa Allegro różni się od nazwy w bazie LoMag.

  3.3.2 Synchronizacja towarów.

  W ustawieniach integracji dla portalu Allegro dla tej instrukcji została ustawiona opcja synchronizacji stanów z sumy magazynów oraz cen. Używając przycisku 'Synchronizuj towary' w portalu aukcyjnym Allegro zostanie zmieniona dla dwóch rozpoznanych towarów ilość dostępnego towaru oraz cena sprzedaży - na takie jakie są zapisane w bazie LoMag.
  Przykładowo dla towaru o nazwie "MUGGA STRONG DEET 50% 75 ml SPRAY NA KOMARY" w portalu Allegro jego dostępna ilość wzrośnie z dwóch do 10 sztuk, zaś cena zostanie obniżona z 54,99 do 37,00zł

  Efekt przeprowadzonej synchronizacji dla rozpoznanych towarów przedstawiono na zrzucie poniżej.

  3.3.1 Status Synchronizacji.

  W zakładce synchronizacja automatyczna możemy sprawdzić status naszych synchronizacji czasowych które zostały skonfigurowane w ustawieniach integracji dla portalu Allegro (co 5 min - max 24h). Istnieje także możliwość zainicjowania synchronizacji w danej chwili - należy się w tym celu posłużyć przyciskiem synchronizuj. W logu zdarzeń znajdziemy główne informacje na temat przebiegu synchronizacji.

  3.4. Opcjonalne ustawienia.

  Aby skorzystać z opcji dodatkowych w programie Integrator należy skonfigurować w programie magazynowym LoMag kolumny dedykowane. W poniższym przykładzie zostały dodane trzy dodatkowe kolumny tła dokumentów typu zamówień i ofert.

  Wykonanie powyższej akcji spowoduje że w programie Integrator będziemy mogli wybrać z rozwijanej listy pole w jakim ma zostać zapisany konkretny typ informacji. W naszym przykładzie kolumny zostały nazwane identycznie tak jak typ informacji, który ma być zapisany w danym atrybucie. Dodatkowo ustawiono domyślną wartość dla rodzaju sprzedaży o wartości "sprzedaż allegro". Po skonfigurowaniu opcji dodatkowych należy zapisać ustawienia i przejść do generowania dokumentu.

  Sprawdzając listę dokumentów w programie magazynowym LoMag - należy zauważyć że został dodany nowy dokument w module zamówień od odbiorców. Otwierając ten dokument można stwierdzić poprawne dodanie trzech dodatkowych kolumn i ich poprawne wartości. Kwota pobrania jest sumą ceny towaru oraz przesyłki.

  4. Sklep Sky-Shop.

  Integrator po poprawnym połączeniu się ze sklepem Sky-Shop ma możliwość tylko i wyłącznie zsynchronizowanie towarów i ich stanów (nie ma możliwości wystawiania dokumentów, dodawania towaru - co udostępnia integracja z portalem Allegro).
  Na stronie internetowej naszego sklepu w portalu Sky-Shop należy wygenerować klucz API sklepu. W tym celu należy najechać myszka na moduł konfiguracji i z rozwijanej listy wybrać pozycję Spowoduje to wyświetlenie się nowego okna z którego należy skopiować unikalny klucz.

  Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie Integratora w zakładce Sky-Shop. Należy wprowadzić adres naszego sklepu oraz unikalny klucz API który uprzednio został wygenerowany.

  Następnie należy ustawić opcję synchronizacji. Pierwszą jest ustalenie z jakim magazynem mamy porównywać stany w portalu SkyShop z programem magazynowym LoMag - jest też możliwość ustawienia sumy magazynów, w takim przypadku będą brane pod uwagę towary z wszystkich magazynów LoMag (użytkownik może posiadać ten sam towar o tej samej nazwie w np. trzech różnych magazynach). Zaznaczając opcje synchronizuj ceny, program będzie porównywał cenę w magazynie oraz w portalu SkyShop, w przypadku kiedy będą się różnić zostanie ustawiona jedna cena - taka jak jest w programie magazynowym LoMag. Synchronizacja może być dokonywana ręcznie (o tym w dalszej cześci instrukcji) lub automatycznie - w przypadku zaznaczenia opcji automatycznej, należy także podać czas co ile taka synchronizacja ma się odbywać. Minimalna wartość to 5 minut zaś maksymalna to 24 godziny - w naszym przykładzie wybrano opcję co 6 godzin.
  Uwaga! Synchronizacja nastąpi tylko wtedy kiedy będzie uruchomiony program Integracja LoMag.
  Używając przycisków czyszczących transakcje - usuwamy dane z naszej bazy SQL. Istnieją dwie możliwości - usunięcie wszystkich dostępnych transakcji lub z wybranego dnia, wybierając opcję drugą należy wybrać datę z której ma być wyczyszczona historia (proces ten wpływa tylko i wyłącznie na oprogramowanie LoMag - nie kasuje nic w portalu aukcyjnym SkyShop). Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów należy zawsze posłużyć się przyciskiem zapisz i zastosuj ustawienia. Jeśli użytkownik programu Integrator LoMag tego nie zrobi i przełączy się na okno integracji z SkyShop, wprowadzone zmiany zostaną utracone.

  W programie magazynowym LoMag w celach instruktażowych został dodany jeden produkt, który posiada kod kreskowy '5901299563052'. Na poniższym zrzucie ekranu widać jego stany magazynowe oraz Ceny sprzedaży.

  Korzystając z integracji SkyShop'a z bazą SQL LoMag w zakładce towary i stany należy pobrać listę towarów występujących w sklepie SkyShop. Na poniższym zrzucie ekranu można zauważyć że został rozpoznany jeden towar (który uprzednio został dodany w programie magazynowym). Nazwy towarów nie są identyczne, jednakże został rozpoznany po tym samym kodzie EAN.

  Klikając w przycisk synchronizuj towary dokonamy zmiany ilości i ceny towaru w sklepie SkyShop na wartości jakie posiadamy w bazie SQL LoMag. W poniższym przykładzie będzie to zmiana ilości z 8 na 22 sztuki oraz zmiana ceny z 89,00zł na 55,00zł.

  Po poprawnym procesię synchronizacji zostanie wyświetlony komunikat o ilości zaaktualizowanych towarów. W poniższym przykładzie ilośc towaru w SkyShop zostanie zmieniona z 8miu sztuk na 22 zaś cena z 90,00zł na 55,00zł.

  W głównej zakładce integracji można sprawdzić status naszych synchronizacji czasowych które zostały skonfigurowane w ustawieniach integracji dla portalu SkyShop (co 5 min - max 24h). Istnieje także możliwość zainicjowania synchronizacji w danej chwili - należy się w tym celu posłużyć przyciskiem synchronizuj. W logu zdarzeń znajdziemy główne informacje na temat przebiegu synchronizacji.

  5. Sklep Shopper.

  W celu skonfigurowania oprogramowania Integrator należy przełączyć zakładkę na Shopper. W nowym oknie należy wprowadzić adres URL sklepu oraz dane administratora do zalogowania się (login administratora oraz hasło). Należy ustawic szczegóły integracji, czyli po czym towar w platformie Shopper będzie identyfikowany z bazą SQL oprogramowania LoMag. Identyfikatorem towaru w sklepie internetowym Shopper może być kod EAN lub kod produktu. W przypadku kiedy w bazie danych LoMag nie mamy uzupełnionych dla towarów uzupełnionych tych parametrów - możemy wybrać opcję by powiązać towar po nazwie (towary muszą się identycznie nazywać w portalu Shooper jak w bazie magazynowej LoMag)

  Następnie należy ustawić opcję synchronizacji. Pierwszą jest ustalenie z jakim magazynem mamy porównywać stany w portalu Shopper z programem magazynowym LoMag - jest też możliwość ustawienia sumy magazynów, w takim przypadku będą brane pod uwagę towary z wszystkich magazynów LoMag (użytkownik może posiadać ten sam towar o tej samej nazwie w np. trzech różnych magazynach). Zaznaczając opcje synchronizuj ceny, program będzie porównywał cenę w magazynie oraz w portalu Shopper, w przypadku kiedy będą się różnić zostanie ustawiona jedna cena - taka jak jest w programie magazynowym LoMag.Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów należy zawsze posłużyć się przyciskiem zapisz i zastosuj ustawienia. Jeśli użytkownik programu Integrator LoMag tego nie zrobi i przełączy się na okno integracji z Shopper, wprowadzone zmiany zostaną utracone.

  W celu instruktażowym w programie magazynowym LoMag został dodany nowy towar o nazwie 'Balerinki z tworzywa sztucznego', którego identyczna nazwa występuje w portalu Shoper, lecz różni się kodem produktu (w LoMag posiada on nr:1162 zaś w portalu Shoper:1162553). Posiadając zaznaczoną opcję próby identyfikacji towaru po nazwie zostanie on rozpoznany przez program Integrator LoMag.

  Na powyższym zrzucie ekranu możemy zauważyć że stany magazynowe oraz ceny dla jedynego rozpoznanego towaru różnią się w sklepie Shoper w porównaniu z bazą SQL LoMag. Przełączając zakładkę do synchronizacji zostaną wyświetlone towary których stan lub ceny różnią się w platformie Shoper z bazą SQL LoMag na naszym komputerze (może zostać rozpoznanych 10 towarów, ale synchronizacja pokazuje pozycje tylko te dla których należy zaktualizować stany magazynowe lub ceny towarów). Używając przycisku synchronizuj towary zostanie zaktualizowany stan magazynowy w sklepie Shoper z 15 sztuk na 3 oraz zmieniona cena towaru z 33,25zł na 67,65 - zgodnie z parametrami które posiadamy w oprogramowaniu komputerowym LoMag. Poniższe zrzuty ekranów obrazują wykonaną akcje synchronizacji.

  Stany towaru, jak i ceny w portalu Shoper zostały zrównane bazą magazynową LoMag. W zakładce towarów do synchronizacji widniej liczba '0' - gdyż wszystkie rozpoznane towary zostały zsynchronizowane. Portal Shoper również posiada aktualne ceny oraz stany towarów po wykonaniu synchronizacji z bazą SQL LoMag.

  6. Platforma Click Shop.

  W celu skonfigurowania Integratora z portalem sklepowym oferowanym przez firmę home.pl należy przejść do zakładki Click Shop. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie adresu URL sklepu loginu oraz hasła. W przypadku poprawnie wprowadzonych danych, po naciśnięciu przycisku test Clisk Shop API - pojawi się ikonka . Synchronizacje oraz szczegóły integracji ustawić należy w sposób jaki przedstawiono w poprzednich rozdziałach tej instrukcji. W poniższym przykładzie zaznaczono opcje rozpoznawania towaru po nazwie - funkcja ta będzie pomocna w przypadku kiedy np. w programie magazynowym nie mamy wprowadzonych kodów kreskowych lub różnią się w stosunku do tych jakie są na platformie Click Shop.

  Pobierając towary z platformy Click Shop możemy zauważyć że 22 towary zostało rozpoznane z naszą bazą SQL. Towary te zostały rozpoznane po nazwie - gdyż jak można zauważyć na poniższym zrzucie ekranu w Click Shopie nie jest wprowadzony ani jeden kod EAN.

  W przykładzie poniżej skupimy się na towarze o nazwie mango. Po naciśnięciu przycisku synchronizuj towary ilość owoców w platformie sprzedażowej Click Shop zmieni nam się z 34 na 313, a cena towaru z 6,99zł na 8,61zł - jest to spowodowane tym że takie ilości i cenę towaru posiadamy w programie magazynowym LoMag.

  Wyszukując produkt mango w sklepie Click Shop - można zauważyć poprawnie wprowadzone zmiany.

  7. Prestashop.

  Konfigurując ustawienia dla Prestashop API należy wprowadzić adres URL sklepu oraz aktualne klucz API. W celu przetestowania połączenia z serwisem należy użyć 'Test Prestashop API' - w przypadku poprawnie wprowadzonych danych po prawej stronie od wciśniętego przycisku pojawi się ikona

  Klucz API odnajdziemy w sklepie Prestashop klikając w lewej stronie w opcje zaawansowane, a następnie z rozwijanej listy wybrać opcję API. Wyświetli nam się okno w którym będziemy mogli skopiować klucz. Należy się także upewnić iż API dla PrestaShop jest włączone. W przypadku braku klucza - można go ręcznie dodać klikając w prawym górnym rogu w ikonę dodaj nowy klucz API.

  7.1 Zaawansowane ustawienia.

  należy wprowadzić ilość dni z jakich mamy pobierać ostatnie sprzedane towary na platformie allegro. W przypadku dużej ilości sprzedaży należy sensownie tą ilość dni ograniczyć. W naszym przykładzie ustaliliśmy że ma być pobierana lista sprzedanych towarów do maksymalnie dwudziestu jeden dni wstecz. Następnym krokiem są ustawienia synchronizacji. należy ustawić z jakim magazynem mamy porównywać stany w portalu Prestashop z programem magazynowym LoMag - jest też możliwość ustawienia sumy magazynów, w takim przypadku będą brane pod uwagę towary z wszystkich magazynów LoMag (użytkownik może posiadać ten sam towar o tej samej nazwie w np. trzech różnych magazynach). Zaznaczając opcje synchronizuj ceny, program będzie porównywał cenę w magazynie oraz w portalu Prestashop, w przypadku kiedy będą się różnić zostanie ustawiona jedna cena - taka jak jest w programie magazynowym LoMag. Synchronizacja może być dokonywana ręcznie (o tym w dalszej części instrukcji) lub automatycznie - w przypadku zaznaczenia opcji automatycznej, należy także podać czas co ile taka synchronizacja ma się odbywać. Minimalna wartość to 5 minut zaś maksymalna to 24 godziny - w naszym przykładzie wybrano opcję co 6 godzin.
  Uwaga! Synchronizacja nastąpi tylko wtedy kiedy będzie uruchomiony program Integracja LoMag.
  Używając przycisków czyszczących transakcje - usuwamy dane z naszej bazy SQL. Istnieją jedynie możliwość usunięcia wszystkich dostępnych transakcji (proces ten wpływa tylko i wyłącznie na oprogramowanie LoMag - nie kasuje nic w portalu Prestashop). Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów należy zawsze posłużyć się przyciskiem zapisz i zastosuj ustawienia. Jeśli użytkownik programu Integrator LoMag tego nie zrobi i przełączy się na okno integracji z Prestashop, wprowadzone zmiany zostaną utracone.

  7.2 Integracja z portalem PrestaShop.

  Integracja API prestaShop działa i posiada identyczne opcje jak portal Allegro. W celu przeczytania instrukcji - należy wrócić się do rozdziału 2.2 tej instrukcji.