Program Magazynowy

Generowanie plików JPK w oprogramowaniu LoMag

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych finansowych:

 • generowany z systemów informatycznych danego przedsiębiorstwa
 • tworzony poprzez bezpośredni eksport danych z systemów informatycznych
 • zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres
 • posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.
 • Przedsiębiorca oprogramowania LoMag ma możliwość automatycznego wygenerowania plików JPK i przesłania ich drogą elektroniczną, lub tradycyjnie pocztą na płycie CD lub DVD.

  W celu wygenerowania plików JPK należy użyć modułu Raporty i na rozwijanym menu ustawić kursor myszki na generuj jednolity plik kontrolny, spowoduje to wyświetlenie się dwóch dodatkowych opcji - JPK Magazyn oraz JPK Faktury. W poniższym przykładzie opiszemy tylko JPK Faktury (generowanie pliku JPK Magazyn działa w sposób identyczny).

  Użytkownikowi oprogramowania wyświetli się nowe okno w którym musi określić zakres dat którego ma dotyczyć JPK. Uruchamiając kreatora plików JPK program LoMag automatycznie ustawia wartości domyślne za poprzedni miesiąc. Po ustawieniu odpowiednich wartości należy użyć przycisku dalej.

  Kolejnym krokiem jest ustalenie jakie faktury mają znajdować się w pliku JPK Faktury. Należy wybrać oczekiwaną przez nas opcję i kliknąć przycisk dalej.

  Następnym etapem jest określenie które magazyny mają być brane pod uwagę przy generowaniu pliku. Możemy pojedynczo je zaznaczyć lub odznaczyć klikając bezpośrednio na nie, lub użyć przycisków zaznacz/odznacz wszystkie. W pliku kontrolnym musi być wybrany choć jeden magazyn - inaczej w przypadku próby przejścia do dalszego okna program poinformuje nas o tym komunikatem.

  Okno odpowiedzialne za konfigurację wartości występujące w pliku JPK jest przeznaczone tylko dla zaawansowanych użytkowników, gdyż każdy może je skonfigurować według własnych potrzeb. Użytkownikom chcącym wygenerować podstawowy plik kontrolny zaleca się przejść do kolejnego okna klikając przycisk dalej.

  Kolejne należy określić urząd skarbowy do którego będziemy chcieli przesłać plik JPK (urząd skarbowy pod który podlega firma), w tym celu należy go odszukać z rozwijanej listy, co spowoduje automatyczne uzupełnienie przez program pola kodu urzędu skarbowego. Ostatnim etapem jest określenie katalogu w którym ma zostać zapisany wygenerowany plik, aby go zmienić można podać ścieżkę źródłową ręcznie lub kliknąć ikonę co spowoduje wyświetlenie się nowego okna w którym należy wskazać miejsce do zapisania pliku. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy użyć przycisku dalej aby przejść do ostatniego okna kreatora pliku kontrolnego.

  W ostatnim oknie kreatora pliku kontrolnego należy sprawdzić dane identyfikacyjne firmy dla której dany plik ma być wygenerowany. Jeśli wszystkie dane się zgadzają należy kliknąć przycisk generuj.

 • Uwaga! W przypadku kiedy w poprzednich krokach kreatora pliku popełniliśmy błąd, bądź nie jesteśmy pewni wprowadzonych danych możemy cofnąć się do poprzednich etapów tworzenia pliku kontrolnego używając przycisku wstecz - który cofnie nas o jeden krok, używając tego przycisku wielokrotnie możemy przejść do początkowego okna kreatora JPK.
 • Po wciśnięciu przycisku generuj wszystkie przyciski staną się nie aktywne. Postęp generowania pliku będziemy mogli zauważyć na przesuwającym się zielonym pasku w dolnym lewym rogu okna, istnieje możliwość anulowania generowania pliku klikając przycisk

  Po zakończeniu generowania pliku program automatycznie otworzy nam folder w którym został zapisany plik. Możemy go teraz przesłać drogą elektroniczną do urzędu skarbowego lub zrobić to tradycyjną metodą nagrywając plik/i na płytę CD/DVD i wysłać pocztą.

  Opcja tworzenia JPK dla faktur zakupowych.

  Pliki JPK Faktura zostały stworzone na potrzeby raportowania naszej sprzedaży. Format ten uwzględnia przede wszystkim nasza sprzedaż czyli to co sprzedajemy.
  W programie LoMag można również wyeksportować w takim samym formacie faktury zakupowe czyli to co kupujemy. Czyli lista faktur zakupowych do pliku JPK (tego samego formatu).
  Aby to zrobić należy

  W kolejnym kroku wybieramy

  . Taki eksport może być przydatny żeby takie faktury z pliku .xml np. zaimportować do jakiegoś programu księgowego lub innego programu do którego chcielibyśmy przenieść te faktury zakupowe w formacie .xml zgodnym z formatem JPK zaprojektowanym przez ministerstwo finansów.

  Następnie cały proces przebiega analogicznie w sposób, w który został opisany powyżej.


  Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści