Możliwość tworzenia kolumn dedykowanych towaru sumujących aktualny stan na podstawie elementów ruchów magazynowych.

Program LoMag jest w stanie obliczać: wagę, objętość i inne atrybuty liczbowe na podstawie wartości wpisywanych w liniach dokumentów. Obliczenia są wykonywane na podstawie bilansu wpisanych wartości dla każdego elementu ruchu magazynowego. Aby zdefiniować i włączyć tą opcje należy LoMag.

LoMag

Najpierw musimy utworzyć kolumnę dla wagi i objętości. Należy wybrać LoMag, klikamy w LoMag. Następnie nazywamy kolumnę dedykowaną i wybieramy opcje LoMag

LoMag

W taki sam sposób dodajemy kolumnę objętość. Powinniśmy mieć dodane dwie kolumny wyglądające tak:

LoMag

Przechodzimy do tworzenia kolumny obliczeniowej, należy wybrać LoMag

LoMag

Przechodzimy do dodania nowej kolumny dedykowanej dla wagi, klikamy w LoMag. Następnie nazywamy kolumnę dedykowaną i wybieramy opcje LoMag

LoMag

Definiujemy kolumnę dedykowaną dla wagi poprzez wybranie z pola kolumny: LoMag.

LoMag

Analogicznie postępujemy tworząc kolumnę dedykowaną dla objętości.

LoMag

Jedyną różnicą jest wybranie z pola kolumny: LoMag.

LoMag

Dla przykładu tworzymy dokument przyjęcie na magazyn. Zostało to dokładnie opisane w instrukcji, aby ją przeczytać kliknij tutaj. Dodajemy wodę i widzimy, że możemy zdefiniować jej wagę i objętość.

LoMag

Przechodzimy do wydania tej wody. Aby to zrobić musimy utworzyć dokument wydanie z magazynu. Zostało to dokładnie opisane w instrukcji, aby ją przeczytać kliknij tutaj. Wydając wodę widzimy wartość wagi i objętości dla ilości, która wydajemy.

LoMag

Kolejny przykład. Pewna osoba przyjmuje na magazyn palety z towarem. Przyjmujemy 10 palet wiemy, że razem ważą 500kg a ich łączna objętość to 12 m3.

LoMag

Następnie przyjmujemy kolejne palety. Tym razem jest to 20 palet ważących 1000kg i mających objętość 24m3.

LoMag

Wydajemy palety dzięki tym kolumną wiemy ile posiadamy palet na stanie, ile ważą i jaka jest ich całkowita objętość. Ponadto wiemy ile waży pojedyncza sztuka.

LoMag