Program Magazynowy

Zaawansowane opcje zamówień - Blokowanie zamówionych towarów na ZO

Przyjmując zamówienia od odbiorców może się okazać że kontrahenci żądają więcej danego towaru niż posiadamy na magazynie. Oprogramowanie LoMag pozwala zabezpieczyć się przed sytuacją aby nie wystawić więcej dokumentów zamówień dla odbiorców danego towaru, niż ich faktyczny stan na magazynie. Dodatkowo użytkownik programu może dodać do okna dodatkowe kolumny w celu łatwiejszego zarządzania magazynem.

1. Konfigurowanie układu kolumn

W celu wyświetlenia dodatkowych kolumn w kartotece towaru należy w dolnej części okna kliknąć w ikonę Spowoduje to wyświetlenia się nowego okna odpowiedzialnego za ustawienia kolumn.

Po lewej stronie okna wyświetlane są kolumny ukryte, możemy przenieść je do prawej kolumny (widocznych) klikając dwukrotnie na konkretnej nazwie lewym przyciskiem myszki lub zaznaczając żądaną pozycje i przy użyciu przycisku dokonać przeniesienia jej na prawą stronę. W poniższym przykładzie przenieśliśmy na prawą stronę kolumny zamówione oraz dostępne. Po wszystkim należy zaakceptować zmiany wciskając przycisk OK.

Po wykonaniu poprzedniego kroku można zauważyć że na liście pojawiły się dwie dodane przez nas kolumny, ich pozycja w tabeli będzie zależeć od tego na których miejscach umieszczono je w oknie ustawień kolumn.

2. Zamówienie od odbiorcy bez blokady

Aby złożyć zamówienie od odbiorcy należy przejść do modułu Dokumenty i z rozwijanego menu wybrać opcję zamówienie od odbiorcy, kliknąć w ikonę lub użyć klawisza F9.

W nowym oknie dokumentu tak jak w poprzednim rozdziale instrukcji dodano kolumny o nazwach Dostępne, Zamówione oraz Aktualny stan w których będą wyświetlać nam się wszystkie niezbędne informacje na temat towaru - co pozwoli nam na analizę zamówień bez konieczności przełączania się do okna kartoteki towarów. Używając przycisku wyświetlimy okno z możliwością dodania towaru do dokumentu.

Należy wybrać towar który ma być umieszczony na dokumencie zamówienia od odbiorcy. Wyświetli się jego aktualny stan na magazynie - w naszym przykładzie jest to 6sztuk. Kolejnym krokiem jest określenie jaką ilość towaru chcemy umieścić na dokumencie. W przykładzie bez włączonej blokady przedstawimy możliwość wprowadzenia większej ilości towaru niż jego realny stan na magazynie - 10 sztuk. Następnie zatwierdzamy wprowadzone wartości przyciskiem OK.

Na dokumencie został umieszczony zadeklarowany przez nas towar. W kolumnie dostępne można zauważyć wartość -4,00 co jest skutkiem różnicy wartości kolumny Aktualny stan 6,00 pomniejszoną o kolumnę zamówione 10,00.

W celu zapisania dokumentu klikamy w przycisk , co spowoduje dodanie dokumentu do listy zamówień od odbiorców.

3. Zamówienie od odbiorcy z blokadą na ZO.

Aby skonfigurować oprogramowanie LoMag by ilość towaru na dokumencie dla odbiorcy nie przekraczała jego obecnej ilości na magazynie należy przejść do ustawień klikając w głównym menu w ikonę . W oknie ustawień należy zaznaczyć rodzaj dokumentu Zamówienie od odbiorcy.

W ustawieniu dla wybranego dokumentu należy zaznaczyć opcję 'Blokuj zamówione towary na ZO' i potwierdzić zmianę ustawień przyciskiem OK

Należy tak jak w rozdziale numer dwa przejść do tworzenia dokumentu zamówienia od odbiorcy, klikając w ikonę a następnie używając przycisku

W oknie dodawania nowego towaru do dokumentu ponownie wybieramy Samsung Galaxy S6, wprowadzamy ilość 10 sztuk i zatwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem OK. Przy włączonej opcji blokady program LoMag poinformuje nas w komunikacje że zamówiona ilość towaru przekracza jego stan magazynowy. Należy zamknąć okno z komunikatem klikając przycisk OK - co spowoduje cofnięcie użytkownika do możliwości edycji dodania towaru do dokumentu w celu poprawy pola z iloścą deklarowanego towaru oznaczonego czerwonym wykrzyknikiem.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści