Program Magazynowy

Miejsce wystawienia faktury.

Użytkownik oprogramowania LoMag może mieć potrzebę częstego zmieniania miejsca wystawienia faktury (przedstawiciele handlowi, wynajem sprzętu budowlanego na miejscu itp.). Program magazynowy LoMag umożliwia dokonanie tego na kilka sposobów, ponizej przedstawiono trzy najbardziej efektywne sposoby konfiguracji oprogramowania.

1. Wystawienie dokumentu w miejscowości zarejestrowania firmy kontrahenta.

W przypadku kiedy faktura jest wystawiana w miejscu, gdzie zarejestrowana jest firma/spółka kontrahenta należy tylko odpowiednio skonfigurować dodatkowy szablon dokumentu. Podczas wystawiania faktury należy kliknąć w ikonę odpowiedzialna za edytor szablonów - co spowoduje otworzenie się nowego okna.

Należy odszukać na szablonie pozycji "miejsce wystawienia" i usunąć znajdującą się po prawej stronie wartość zmiennej miejscowość firmy (poprzez klikniecie na niej lewym przyciskiem myszki i wciśnięcie klawisza delete). W ten sposób zwolnimy miejsce na dokumencie miejscowości naszej firmy dla miejsca zarejestrowanego miejsca kontrahenta, którego umieścimy w tym miejscu odszukując go po lewej stronie okna, a następnie wciskając lewy przycisk myszki i przytrzymując go przenosząc na miejsce usuniętego parametru siedziby naszej firmy.

Wciskając przycisk użytkownik oprogramowania LoMag może podglądnąć jak będzie wyglądać jego wydruk dokumentu z wprowadzonymi zmianami.

W celu wielokrotnego używania skonfigurowanego szablonu należy w lewym górnym rogu wcisnąć przycisk szablony a następnie wybrać opcję zapisz jako - spowoduje to wyświetlenie się nowego okna z lista dostępnych szablonów. Wprowadzając nową nazwę i klikając przycisk zapisz, do listy zostanie dodany nowo skonfigurowany szablon wydruku.

Szablon wydruku można wybrać każdorazowo na dokumencie z rozwijanej listy, lub ustalić go jako domyślny dla tego typu dokumentu w ustawieniach programu.

2. Kolumna dedykowana z miejscowością wystawienia dokumentu.

Drugim sposobem jest dodanie kolumny dedykowanej którą użytkownik będzie uzupełniać podczas wystawienia faktury. Jest to o tyle lepsze rozwiązanie od opcji numer jeden - gdyż można wprowadzić dowolną miejscowość wystawienia dokumentu, a nie tylko miejsce zarejestrowania firmy kontrahenta. W tym calu należy przejść do ustawień programu klikając ikonę a w nowo wyświetlonym się oknie przełączyć zakładkę na kolumny dedykowane.

Wciskając przycisk zostanie nam wyświetlone nowe okno w którym należy wprowadzić jego nazwę - miejsce wystawienia i wybrać typ kolumny jako tekst. Klikając w przycisk OK zatwierdzamy wprowadzenie nowej kolumny dla dokumentu typu faktura.

Należy się upewnić że kolumna będzie widoczna podczas generowania dokumentu typu faktura - powinien być zaznaczony znak fiszki w polu widoczność, a następnie zaakceptować zmiany przyciskiem OK.

Wystawiając nowy dokument FV należy zwrócić uwagę iż pojawiło nam się nowe pole w którym możemy wprowadzić miejsce wystawienia faktury. W celu umieszczenia tego pola na dokumencie należy kliknąć w ikona odpowiedzialną za szablon dokumentu w celu otworzenia nowego okna.

W prawym górnym rogu dokumentu należy odnaleźć pozycję 'miejscowość firmy', zaznaczyć ja lewym przyciskiem myszki (spowoduje to podświetlenie się jej ramki na kolor czerwony) i usunąć - wciskając klawisz delete. Kolejnym krokiem jest odszukanie uprzednio dodanej przez nas kolumny dedykowanej o nazwie 'Miejsce wystawienia' i umieszczenie jej na miejscu usuniętej pozycji miejscowość firmy - poprzez naciśnięcie w lewej kolumnie na niej lewym przyciskiem myszki i trzymając go przenosząc w odpowiednie miejsce na szablonie dokumentu.

Wciskając przycisk użytkownik oprogramowania LoMag może podglądnąć jak będzie wyglądać jego wydruk dokumentu z wprowadzonymi zmianami.

W celu wielokrotnego używania skonfigurowanego szablonu należy w lewym górnym rogu wcisnąć przycisk szablony a następnie wybrać opcję zapisz jako - spowoduje to wyświetlenie się nowego okna z lista dostępnych szablonów. Wprowadzając nową nazwę i klikając przycisk zapisz, do listy zostanie dodany nowo skonfigurowany szablon wydruku.

Szablon wydruku można wybrać każdorazowo na dokumencie z rozwijanej listy, lub ustalić go jako domyślny dla tego typu dokumentu w ustawieniach programu.

3. Ustawienie szablonów dla wielu klientów.

Trzecią najmniej praktyczną opcją jest ustawienie szablonu dla konkretnego kontrahenta. Jest to opcja najmniej praktyczna - gdyż dla każdego kontrahenta trzeba tworzyć oddzielny szablon wydruku - na którym zostanie umieszczona miejscowość wystawienia dokumentu. Powyższe dwa punkty wyjaśniają jak stworzyć takowy szablon, a szczegółowa instrukcja tworzenia szablonów znajduje się TUTAJ.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści