Program Magazynowy

Obsługa minimalnej ceny sprzedaży.

Program magazynowy LoMag umożliwia ustalenie minimalnej ceny sprzedaży, poniżej której dany towar nie będzie mógł być wystawiony na dokumentach. Poniższa instrukcja przedstawia jak należy tą opcję uaktywnić oraz sposób jej funkcjonowania.

1. Włączenie opcji obsługi minimalnej ceny sprzedaży.

W celu uruchomienia opcji obsługi ceny minimalnej, należy przejść do ustawień oprogramowania klikając w ikonę a następnie wybrać w nowym oknie zakładkę obliczenia.

W kategorii wyświetlanie liczb należy odszukać opcję obsługa ceny minimalnej, zaznaczając ją i potwierdzając wprowadzone zmiany wciskając przycisk OK.

2. Wykorzystanie opcji obsługi ceny minimalnej.

Aby skorzystać z opcji którą włączono w punkcie pierwszym tej instrukcji należy przejść do kartoteki towarów i edytować wybrany przez nas towar. Dla przykładu na poniższym zrzucie ekranu został edytowany towar o nazwie Telewizor Samsung 52'' UHD5030012.

W polu minimalna cena sprzedaży należy wprowadzić wartość netto towaru poniżej której sprzedaż ma być blokowana przez oprogramowanie LoMag. W poniższym przykładzie kwota ta wynosi 1700zł netto. Zapisujemy zmiany wciskając przycisk zapisz.

Wystawiając dokument faktury na której zostanie dodana pozycja z telewizorem Samsunga, który został przeedytowany uprzednio, należy wprowadzić cenę netto dla jeden sztuki towaru. W przypadku wyboru kwoty niższej niż zadeklarowaliśmy w edycji towaru - program przy próbie dodania pozycji na dokument - zablokuje użytkownikowi taką możliwość, informując jednocześnie w komunikacie co jest tego przyczyną.

Wprowadzając kwotę netto wyższą lub równą dla ustalonej ceny minimalnej, po wciśnięciu przycisku OK program magazynowy LoMag umożliwi nam dodanie nowej pozycji na dokumencie.

Opcję ceny minimalnej można stosować także w dokumentach zamówienia od odbiorcy.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści