Monit z propozycją uzupełnienia dokumentu WZ o niezafakturowane pozycje gdy elementy FV nie będą się zgadzały z elementami WZ.

Program Magazynowy

Majać dokument WZ, na którym wydajemy towar klientowi możemy automatycznie wygenerować również fakturę jak poniżej:

LoMag LoMag

Następnie możemy edytować tą fakturę poprzez dodanie na nią dodatkowego towaru, który chcemy dołożyć do tej faktury. Kiedy zapisujemy zmienioną fakturę z nowym towarem jest monit który mówi, że dokument uległ zmianie. Komunikat pyta, czy automatycznie zaktualizować powiązany dokument wydania:

LoMag LoMag LoMag LoMag LoMag

Na tym dokumencie WZ również zostanie dodany ten towar.

LoMag LoMag
Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści