Obsługa walut przy imporcie faktur z XLS.

Program magazynowy LoMag umożliwia importowanie dokumentów w różnych walutach. Pliki rozpoznawane przez program muszą posiadać rozszerzenie .xls, .xlsx, .txt lub .csv.
Aby umożliwić obsługę walut należy włączyć tę opcje w ustawieniach. Przechodzimy do LoMag

LoMag LoMag

Warto jeszcze włączyć opcje LoMag, ponieważ ona pozwala na rozliczenie faktury vat w złotówkach.

LoMag

Przechodzimy do listy faktur LoMag.

LoMag

Chcemy zaimportować kilka faktur w różnych walutach więc naciskamy przycisk LoMag

LoMag

Wybieramy fakturę, którą chcemy zaimportować.

LoMag LoMag LoMag

Pomyślnie utworzono dwie nowe faktury, dla Jana Kowalskiego w euro i dla Piotrka Nowaka w dolarach.

LoMag LoMag LoMag