Program Magazynowy

Oddziały firmy, wprowadzanie różnych kont bankowych, ustawianie walut.

Program magazynowy LoMag umożliwia dodanie oddziałów dla firmy, w których mogą się różnić dane adresowe, numery kont bankowych, obsługiwane waluty. Dodanie kolejnego konta oddziału do oprogramowania LoMag umożliwia szybsze wystawianie żądanych dokumentów, bez ingerencji w edytor szablonów - wystarczy tylko z rozwijanej listy wybrać odpowiednią pozycje oddziału dla obsługiwanej waluty.

1. Dodawanie nowego oddziału.

Aby dodać nowy oddział należy otworzyć okno ustawień programu LoMag klikając w ikonę W nowym oknie przełączyć zakładkę na pozycję Firma.

Po lewej stronie nowo otwartego okna można zauważyć dane oddziału firmy- jej nazwę, NIP, adres, dane bankowe oraz w jakich walutach obsługuje dokumenty magazynowe (na poniższym zrzucie ekranu oddział o nazwie 'Do nauki - EURO' obsługuje tylko walutę Euro). Z prawej strony zaś mamy listę kont istniejących w oprogramowaniu LoMag. Konto na pierwszej pozycji jest na dokumentach pozycją domyślną - oznacza to że tworząc nowy dokument magazynowy zawsze w pierwszej kolejności będzie ustawiany ten oddział firmy - w poniższym przypadku będzie to 'firma testowa'.

W celu dodania nowego oddziału należy posłużyć się przyciskiem a następnie wypełnić po lewej stronie dane oddziału. W poniższym przykładzie została wprowadzona nazwa oddziału 'do nauki - Rosja i Polska', znajdująca się w Moskwie. Numer rachunku bankowego, bank i kod BIC/SWIFT (dla przelewów międzynarodowych) zostały zmienione, zaś obsługiwane waluty dla tego oddziału to polski złoty i rubel rosyjski. Należy zapisać zmiany wciskając przycisk OK.

2. Usuwanie oddziału.

Aby usunąć oddział należy po lewej stronę zaznaczyć go lewym przyciskiem myszki (podświetlając go na liście na kolor niebieski), a następnie wcisnąć przycisk
Uwaga! Nie można usunąć konta głównego (pierwszego na liście) - oraz takich w których oddział figuruje na dokumentach.

3. Wystawianie dokumentów w których nie występuje kwota waluty.

W przypadku kiedy na dokumencie nie posiada się waluty w jakiej towar ma być rozliczony - program magazynowy LoMag umożliwia wybranie wszystkich istniejących oddziałów w systemie. Dla przykładu przedstawiono poniżej zrzut ekranu dla dokumentu wydania z magazynu - gdzie domyślnie jest ustawiona firma testowa (pierwsza na pozycji firm w ustawieniach), a do wyboru są pozostałe trzy istniejące w bazie danych oprogramowania.

4. Generowanie dokumentów z możliwością wyboru waluty.

W przypadku kiedy na dokumencie mamy możliwość wyboru waluty, program ograniczy nam możliwość oddziału który może go wystawić. Jeśli walutą na dokumencie jest Polski złoty - oddział który ma ustawione obsługiwanie faktur tylko w walucie Euro nie będzie miał możliwości wygenerowania takiego dokumentu. W poniższym przykładzie przedstawiono wystawianie faktury w Polskich złotych - spowodowało to że w wyborze oddziałów firm nie ma możliwości wyboru pozycji 'Firma do nauki - Euro', który nie miał zdefiniowane w ustawieniach obsługi polskiej waluty(jedyną ustawioną walutą było euro).

Generując dokument dla oddziału firmy o nazwie 'do nauki - Rosja i Polska' możemy zauważyć na podglądzie wydruku że oddział sprzedający/wystawiający dokument znajduje się w Moskwie, a jego numer konta oraz dane BIC/SWIFT są zbieżne z tym co zostało wprowadzone podczas dodawania nowego oddziału.

Wybierając na dokumencie walutę Euro, użytkownik oprogramowania LoMag nie będzie mógł wybrać już oddziały o nazwie "do nauki - Rosja i Polska", pojawi mu się zaś możliwość wyboru oddziału o nazwie "Do nauki - Euro". Generując podgląd wydruku użytkownik może zauważyć że dane adresowe oraz bankowe zostały zmienione. Kwota zapłaty jest wyrażona w euro.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści