Definiowanie powiadomień o stanach minimalnych i wydaniach towaru.

Program magazynowy LoMag umożliwia wysyłanie powiadomień wiadomości e-mail kiedy towar osiągnie stan minimalny na magazynie, lub zostanie wystawiony dokument RW. Aby uruchomić okno powiadomień należy z modułu towary wybrać pozycję powiadomienia.

LoMag

Uwaga aby powiadomienia poprawnie funkcjonowały należy pierw w ustawieniach skonfigurować parametry dla skrzynki e-mail. Szczegółowa instrukcja konfiguracji e-mail w oprogramowaniu LoMag znajduje się tutaj.

1. Ustawianie powiadomień dla stanu minimalnego.

W celu dodania nowego powiadomienia wciskamy przycisk co spowoduje wyświetlenie się nowego kona w którym należy zdefiniować powiadomienia.

LoMag

Jako akcję wyzwalającą zaznaczamy opcję osiągniecie stanu minimalnego. Kolejnym krokiem jest wybór czy powiadomienia mają być wysyłane dla wszystkich dostępnych w bazie magazynów - czy dla konkretnie określonego. W celu zdefiniowania konkretnego magazynu należy zaznaczyć opcje wybrany magazyn i posługując się rozwijanym menu - wciskając przycisk wybrać żądany magazyn klikając na nim dwukrotnie lewym przyciskiem myszki.

LoMag LoMag

Należy wprowadzić adresy e-mail na które maja być wysyłane powiadomienia kiedy towar osiągnie stan minimalny. Istnieje możliwość wprowadzenia paru adresów - oddzielając je znakiem przecinka. Ostatnim polem do wypełnienia jest tytuł wiadomości, użytkownik oprogramowania LoMag może ustawić go na jaki tylko chce. Stosując zmienną @Towar program magazynowy LoMag wyśle wiadomość w której zmienna zostanie zastąpioną nazwą towaru który osiągnął stan minimalny. Po uzupełnieniu wszystkich pól należy wcisnąć przycisk OK w celu zatwierdzenia nowego powiadomienia.

LoMag

Po wykonanej operacji nowe powiadomienie zostanie dodane do listy. Użytkownik oprogramowania LoMag może go edytować w celu wprowadzenia poprawek, lub usunąć klikając odpowiednio w przyciski i

LoMag

Na magazynie posiadamy towary o nazwie Zmywarka Amica 1,2kW oraz Malakser Zelmer ONE dla których stan minimalny jest ustawiony odpowiednio na liczbę 200 oraz 275 sztuk. Zostaną dla nich wystawione dokumenty wydania z magazynu w celu sprawdzenia poprawności funkcjonowania powiadomień e-mail.

Wystawiając dokument WZ na którym na wydaniu jest po 100 sztuk dla obydwóch towarów - spowoduje przekroczenie stanu minimalnego na magazynie, co powinno zainicjować wysłanie powiadomień na skrzynki e-mail które były podane w ustawieniach.

Po paru minutach od wystawienia dokumenty na skrzynkach odbiorczy powinny pojawić się powiadomienia o osiągnięciu stanów minimalnych dla dwóch towarów.

2. Ustawienie powiadomień dla rozchodu wewnętrznego.

W znany nam już sposób z punktu pierwszego tej instrukcji należy uruchomić okno powiadomień. Wciskając przycisk wyświetlone zostanie okno do zdefiniowania powiadomień.

LoMag

Konfigurując powiadomienia należy wybrać akcję wyzwalającą 'wydanie towaru Rozchód Wewnętrzny', tym razem posłużymy się możliwością wysyłki takiego e-maila dla wszystkich magazynów. Wprowadzony został także adres skrzynki internetowej kierownika magazynu oraz tytuł wiadomości z wykorzystaniem zmiennej @Towar. Po uzupełnieniu wszystkich pół należy wcisnąć przycisk OK w celu ustawienia nowego powiadomienia.

LoMag

Na liście powiadomień możemy zauważyć nowo dodaną pozycję - w kolumnie o nazwie akcja powiadomienia jest zawarta informacja dla jakiego typu wyzwolenia jest skonfigurowane powiadomienie, oraz które magazyny ma obejmować.

LoMag

Wystawiajac dokument RW, należy umieścić na nim towar. Spowoduje to wysłanie e-maila z powiadomieniem na adres który został skonfigurowany w powiadomieniach co przedstawiają poniższe zrzuty ekranów.

Definiowanie powiadomień o stanach minimalnych i wydaniach towaru.

Wybieramy konkretną grupę towarów. W momencie gdy dana grupa towarów osiągnie określony stan zostanie wysłane do nas powiadomienie. Aby zdefiniować powiadomienie przechodzimy do LoMag i ustalamy liczbę przy której ma zostać wysłane powiadomienie.

LoMag

Wybieramy grupę towarów, dla której chcemy by zostało wysłane powiadomienie gdy osiągną stan minimalny.

LoMag LoMag

Następnie zapisujemy poprzez kliknięcie w LoMag

LoMag

Wysyłanie powiadomień na podstawie kolumn dedykowanych.

Możemy również stworzyć kolumny dedykowane, które nie tylko powiadomią nas gdy osiągniemy stan minimalny. Możemy stworzyć kolumnę stan krytyczny. Aby stworzyć i zdefiniować taką kolumnę należy LoMag

LoMag LoMag LoMag LoMag

Następnie przechodzimy do określania stanu minimalnego i stanu krytycznego dla interesującego nas produktu. Aby to zrobić należy:

LoMag LoMag

Określamy stan minimalny i stan krytyczny.

LoMag

W powiadomieniach definiujemy osiągnięcie stanu minimalnego jak i również specjalne powiadomienie dotyczące osiągnięcia stanu krytycznego.

LoMag LoMag

Opcja "nie wysyłaj kopii powiadomienia przy kolejnym przekroczeniu.

Opcja nie wysyłaj powiadomienia przy kolejnym wystąpieniu definiuje jak ma zachować się program gdy wydajemy cały czas towar, którego jest mało. Za każdym razem gdy zostanie osiągnięty stan minimalny program wysyła nam powiadomienie. W przypadku zaznaczenia opcji nie wysyłaj powiadomienia to otrzymamy tylko jedno powiadomienie, że danego towaru jest za mało. Gdy ta opcja będzie odznaczona to może dojść do sytuacji, w której podczas wydawania towaru 5 razy otrzymamy 5 powiadomień.

LoMag

Podział powiadomień w zależności od grup towarowych.

W ten sposób możemy zdefiniować różne powiadomienia dla różnych rodzajów towarów. np. powiadomienie o brakach w grupie "elektronika" do osoby X , w grupie "AGD" do osoby Y

LoMag