Projektowanie na wydrukach kolumn złożonych w edytorze szablonów, zawierających wiele atrybutów towarów w każdym wierszu.

Projektowanie wydruków z kolumnami złożonymi może być przydatne w momencie gdy mamy towary, które sprzedajemy są złożone z wielu parametrów bądź komponentów. Np. sprzedajemy samochód, który ma dość złożoną specyfikacje lub komputer składający się z różnych podzespołów.
W przypadku komputera PC możemy mieć różne jego cechy. Możemy je zdefiniować przechodząc do LoMag

LoMag

Aby utworzyć kolumnę dedykowaną należy kliknąć w LoMag

LoMag LoMag

Po dodaniu interesujących nas kolumn, możemy je opisać edytując interesujący nas produkt.

LoMag

Każdy z komputerów może mieć swoją specyfikacje!
Aby przedstawić na ofercie dla klienta dokładną specyfikacje komputera używając kolumn dedykowanych należy przejść do utworzenia Oferty:

LoMag

Jeśli dodamy komputer bez zaprojektowania kolumn dedykowanych to na wydruku nie będziemy mieli żadnych specyfikacji tego komputera.

LoMag LoMag LoMag LoMag

Aby zaprojektować kolumny dedykowane na wydruku należy przejść do:

LoMag

Następnie naciskamy prawym przyciskiem myszy na tabelę.

LoMag

Możemy z kolumny nazwa towaru zrobić złożoną kolumnę dedykowaną:

LoMag

Następnie definiujemy naszą kolumnę dedykowaną poprzez wybranie interesujących nas wartości. Możemy np. Wpisać CPU: - i następnie dodajemy wartość CPU do kolumny.

LoMag LoMag

Możemy teraz te pole wstawić w miejsce nazwa towaru.

LoMag LoMag

Teraz powiększymy tą kolumnę by zmieścić wszystkie podzespoły.

LoMag LoMag

Aby sprawdzić podgląd wydruku należy przejść do:

LoMag LoMag

I jest to zapisane jako ciągły tekst ale w konfiguracji tej kolumny złożonej z nazwą jest też możliwy układ tabeli. Wybieramy go przechodząc do miejsca w którym definiujemy kolumny dedykowane. (zostało to opisane powyżej)

LoMag LoMag LoMag LoMag LoMag LoMag LoMag LoMag LoMag

Takich kolumn może być więcej niż jedna. Każdą kolejną konfigurujemy w taki sam sposób, który został opisany w tej instrukcji.