Program Magazynowy

Przeniesienie bazy na inny komputer.

Aby przenieś bazę danych LoMag na inne stanowisko (inny komputer) należy utworzyć kopię zapasową bazy danych danego stanowiska. W tym celu należy przejść do menu programu i wybrać . Następnie określamy folder gdzie ma zostać zapisana nasza kopia zapasowa (istnieje możliwość utworzenie nowego folderu). Po określeniu miejsca zapisania klikamy

W folderze do którego została zapisana kopia bazy danych znajdziemy dwa pliki "firma.mdl" i "firma_log.ldf". Folder ten należy przenieść/skopiować na drugie stanowisko, na którym chcemy odtworzyć dane. Dane możemy przenieść za pomocą pendrive lub wysłać wiadomością e-mail.

W przypadku kiedy oprogramowanie jest skonfigurowane tak iż pracuje w sieci jako serwer, zostanie wygenerowany pojedyńczy plik z rozszerzeniem *.bak

Gdy użytkownik ma już skopiowaną na drugim komputerze utworzoną wcześniej kopię zapasową, z menu programu LoMag wybieramy . Następnie należy określić miejsce docelowe folderu z naszą bazą i klikamy utworzoną .

W ten oto sposób została przeniesiona baza z danymi z pierwszego stanowiska na drugie.UWAGA! Aby na nowym stanowisku program mógł poprawnie odczytać bazę należy upewnić się iż są spełnione są poniższe warunki:

1. Na obydwu komputerach jest ten sam tryb pracy sieciowej (jednostanowiskowa lub serwerowa)

2. Na obydwu komputerach jest ta sama wersja SQL np. 2012. W celu sprawdzenia wersji w systemie operacyjnym Windows 7, należy odszukać SQL Server Configuration Manager w panelu startowym. W wersji systemu Windows 10 nie da się uruchomić tego z poziomu panelu startowego. Należy odszukać plik w folderze C:\Windows\SysWOW64\ i uruchomić odpowiedni plik z rozszerzeniem .msc (nazwy różnią się zależnie od wersji oprogramowania).


 • SQL Server 2017 C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager14.msc
 • SQL Server 2016 C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager13.msc
 • SQL Server 2014 (12.x) C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager12.msc
 • SQL Server 2012 (11.x) C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager11.msc
 • Po uruchomieniu pliku- zostanie nam wyświetlony panel konfiguracyjny dla SQL servera.

  Kolejnym krokiem jest wciśnięcie przycisku Pomoc i wybrania z rozwijanej listy pozycji SQL Server Configuration Manager - informacje. Spowoduje to wyświetlenie się nowego okna z podaną pełną wersją SQL Server najważniejsze są cztery pierwsze cyfry 2011).

  3. Należy się upewnić że użytkownik komputera ma dostęp do operacji na plikach w poszczególnych folderach. Należy prawym przyciskiem myszki kliknąć na folder gdzie posiadamy zapisaną zarchiwizowaną bazę i z rozwijanego menu wybrać opcję Właściwości, przechodzimy do zakładki "Zabezpieczenia", gdzie z listy "Nazwy grup lub użytkowników" wybieramy odpowiedniego użytkownika który ma mieć prawa do folderu (system operacyjny Windows 7 umożliwia zaznaczenie grupy o nazwie 'Użytkownicy' co będzie miało wpływ na wszystkich dostępnych użytkowników na komputerze). Nasz wybór finalizujemy klawiszem "Edytuj".

  W następnym oknie wybieramy ponownie rodzaj grup lub użytkowników "Użytkownicy", a następie ustawiamy uprawnienia klikając kolumnę "zezwalaj" dla pozycji "Pełna kontrola".


  Nasze zmiany zatwierdzamy klawiszem "Zastosuj", a następnie "OK".


  Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści