Program Magazynowy

Jak przenieść starą wersję programu na nowy komputer.

Czasami istnieje potrzeba przeniesienia oprogramowania LoMag na nowy komputer, gdyż poprzedni uległ awarii lub pracownikowi został wymieniony na nowy. Poniższa instrukcja przedstawi dwa sposoby przenoszenia aplikacji magazynowej LoMag na nowe stanowisko pracy. Różnią się one konfiguracją pracy sieciowej - inaczej należy dokonać przenosin oprogramowania dla klienta, a inaczej dla pracy jednostkowej lub serwera.

1. Proces przeniesienia starej wersji na komputerze który jest klientem.

Oznaczenie stanowiska pracy jako klient - oznacza iż firma posiada wiele stanowisk pracy, a komputer z którego chcemy przenieść dane łączy się z jakimś serwerem zewnętrznym. W ustawieniach oprogramowania jest wtedy zaznaczona druga opcja - "Wiele stanowisk - Ten komputer to klient, łączy się z serwerem"

W przypadku przenoszenia oprogramowania dla klienta akcje są dość proste. Należy skopiować wszystkie pliki (cały katalog) gdzie został zainstalowany program - domyślnie aplikacja LoMag instaluje się w "C:\Program Files (x86)\Program magazynowy". Kopiowanie należy dokonać na zewnętrzny czytnik danych - klucz USB (pendrive), płytkę CD-ROM, dysk zewnętrzny. Na nowej jednostce roboczej (nowym komputerze) użytkownik musi stworzyć katalog gdzie chce skopiować dane (najlepiej by ścieżka była identyczna jak w jednostce z której kopiowaliśmy dane), a następnie przenieść tam pliki skopiowane na pamięć zewnętrzną.
W celu utworzenia skrótu na pulpicie, należy prawym przyciskiem myszki kliknąć na ikonie o nazwie magazyn.exe i z rozwijanej listy wybrać opcję - utwórz skrót.

Ustawienia sieciowe powinny zostać poprawnie przeniesione podczas kopiowania plików - znajdują się one w pliku "magazyn.exe.config". Program łączy się do serwera SQL używając użytkownika „sa” oraz hasła „mAgAzyn_2008!”. UWAGA: W instalacjach programu sprzed roku 2018 używane było hasło „magazyn2008”. Przy pracy sieciowej baza jest widoczna w „SQL Server Management Studio”. Domyślna nazwa bazy to „ProgramMagazynowy”. Istnieje możliwość zmiany użytkownika, hasła, nazwy bazy oraz sposobu uwierzytelniania, ale dane muszą zostać ręcznie naniesione w pliku „magazyn.exe.config”.

2. Przenoszenie oprogramowania przy ustawieniach pracy jednostkowej lub działającej jako serwer.

Tak jak w punkcie pierwszym tej instrukcji należy skopiować pliki z folderu gdzie jest zainstalowane oprogramowanie LoMag na pamięć zewnętrzną, a następnie umieścić je w wybranym przez użytkownika katalogu.
Kolejnym krokiem jest upewnienie się że na nowym komputerze posiadamy tą samą wersję bazy SQL, jaką posiadaliśmy na komputerze z którego zostały skopiowane pliki. W celu sprawdzenia jaką obecnie posiadamy wersję bazy SQL należy w nowszych wersjach przejść do okna ustawień i panelu praca sieciowa. Wciskając przycisk wyświetli nam się okno z informacjami o zainstalowanym na danym komputerze produkcie i jego wersji.

W starszych wersjach programu nie ma możliwości sprawdzenia jaka wersja SQL server jest zainstalowana na komputerze. W takim przypadku należy uruchomić panel sterowania a w nim przejść do opcji aplikacje i funkcje. Wpisując w oknie wyszukiwania frazę SQL otrzymamy wyniki które pozwolą nam ustalić zainstalowaną wersję na danym komputerze.

Instrukcja instalacji SQL serwer znajduje się pod tym adresem.

Plik instalacyjny dla wersji 2005 znajduje się pod tym linkiem www.lomag.pl/download/SQL_EXPRESS_2005_SP4.EXE


Ustawienia sieciowe powinny zostać poprawnie przeniesione podczas kopiowania plików na nowa stacje roboczą. W przypadku kiedy nie funkcjonowałyby prawidłowo należy posłużyć się wytycznymi z końcówki punktu pierwszej tej instrukcji.


Ostatnim krokiem jest upewnienie się czy użytkownicy nowego komputera posiadają uprawnienia do odczytu i zapisu nowo skopiowanej bazy danych SQL.
W tym celu jako administrator systemu Windows należy odnaleźć i otworzyć folder który został podany w szczegółach odmowy dostępu (C:\Program Files (x86)\Program magazynowy\Baza danych\),

W tym katalogu powinny znajdować się dwa pliki o nazwach firma.mdf oraz firma_log.ldf, dla obu należy przypisać pełną kontrolę dla użytkownika który posiadał błąd zapisu kopii zapasowej. Należy kliknąć na ikonie pliku prawym przyciskiem myszki i z rozwijanego menu wybrać ostatnią pozycję, jaką są właściwości.

W nowo otwartym oknie odpowiedzialnym za właściwości wybranego pliku należy przełączyć zakładkę na zabezpieczenia, a następnie odszukać konkretnego użytkownika w celu przydzielenia mu praw, lub wybrać pozycję użytkownicy aby pełne prawa uzyskały wszystkie osoby korzystające z komputera (pojedyncze konta są oznaczone po lewej stronie ikonką jednego człowieka w zielonym stroju, zaś grupa wielu użytkowników dwoma postaciami). Po zaznaczeniu odpowiedniej pozycji należy wcisnąć przycisk Edytuj.

W nowym oknie należy zaznaczyć użytkownika/ów a następnie w kolumnie zezwalaj zaznaczyć wszystkie pola - w celu dodania mu pełnych uprawnień do operacji na danym pliku. Zatwierdzamy decyzje wciskając przycisk zastosuj. Po wykonaniu tej operacji - użytkownik który miał problemy z dokonaniem archiwizacji bazy danych oprogramowania LoMag, powinien uzyskać dostęp do wykonania tej operacji.


Jeśli użytkownik nie posiada starszej wersji i potrzebuje wersję np. 3.7.4.1
może ją pobrać pod adresem:
https://www.lomag.pl/download/ProgramMagazynowy.3.7.4.1.exe

Jeśli potrzebuje innej wersji np. 4.1.6.1
można pobrać pod adresem:
https://www.lomag.pl/download/ProgramMagazynowy.4.1.6.1.exe

Analogicznie należy wprowadzać adres URL w przeglądarce dla pozostałych wersji zmieniając tylko końcową numeracje wersji oprogramowania.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści