Program Magazynowy

Sortowanie wielopoziomowe w dokumentach i raportach.

Program magazynowy LoMag umożliwia sortowanie wierszy w sposób wielopoziomowy. Jest ono dostępne we wszystkich oknach m.in. towarów, dokumentów czy raportów. Standardowo by posortować kolumny po jednej wartości należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na jego nagłówek. W celu posortowania danych po paru kolumnach należy prawym przyciskiem myszki kliknąć na dowolny nagłówek i z rozwijanej listy wybrać pozycję sortowanie wielopoziomowe.

Zostanie wyświetlone nowe okno w którym należy zaznaczyć drugą opcje czyli sortowanie wielopoziomowe. Zostanie odblokowana wtedy edycja sześciu kolumn. To użytkownik decyduje po ilu wartościach chcemy posortować linie (w naszym przypadku towary). Na poniższym zrzucie ekranu wybraliśmy aby towary pierw zostały posegregowane po jednostce w sposób rosnący, następnie grupie towarów - także w sposób rosnący a ostatnim parametrem jaki wybraliśmy do sortowania jest ich stan magazynowy w którym wybraliśmy sortowanie malejące - nie zaznaczając pola rosnąco po prawej stronie.

Kolumnę czwartą, piątą i szóstą ignorujemy i pozostawiamy w nich automatyczną wartość brak. Zmiany wprowadzamy wciskając przycisk Ok.

W liście wyszukiwania towarów możemy zauważyć ze zostały one posortowane w kolejności jaka ustawiliśmy w oknie sortowania wielopoziomowego. Dodatkowo przy skonfigurowanych przez nas nagłówkach możemy zauważyć ikonki strzałek góra/dół które informują nas w jaki sposób kolumna została posortowana (rosnąco bądź też malejąco).


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści