Tłumaczenie szablonów dokumentów dla języków obcych.

Oprogramowanie LoMag daje możliwość skonfigurowania szablony dokumentu w języku obcym. Użytkownik może przetłumaczyć sobie wybrane dokumenty lub wszystkie istniejące w systemie. Szczegółowa instrukcja edytora szablonów znajduje się tutaj. Poniższa Instrukcja opisuje tylko jak przetłumaczyć istniejące już dokumenty - w celu wprowadzenia nowych kolumn, parametrów na dokumencie należy posłużyć się dodatkowo szczegółową instrukcją edytora szablonów.

1. Uruchomienie edytora szablonów.

Istnieją dwa sposoby na uruchomienie edytora szablonów - pierwszym jest włączenie okna ustawień klikając na ikonę spowoduje to wyświetlenie się nowego okna z możliwością konfiguracji oprogramowania LoMag. Po lewej stronie należy upewnić się iż zakładka jest ustawiona na 'Dokumenty'

Następnym krokiem jest wybranie po lewej stronie dokument dla którego chcemy edytować szablon, w poniższym przykładzie został zaznaczony dokument faktury. Kliknięcie ikony spowoduje otworzenie się edytora szablony dla danego typu dokumentu.

1.2. Edycja z poziomu otwartego dokumentu.

Drugim sposobem na uruchomienie edytora szablonów jest uruchomienie dokumentu który chcemy zmienić. W poniższym przykładzie uruchomiono dodawanie nowego dokumentu faktury (można edytować istniejącą) poprzez przycisk

Tak samo jak poprzednim przykładzie należy odszukać ikony i wcisnąć ją w celu uruchomienia edytora szablonów.

2. Zmiana tłumaczeń językowych.

W celu zmiany jakiegoś elementu na dokumencie należy kliknąć na niego lewym przyciskiem myszki (spowoduje to podświetlenie go na czerwono) i odszukać po lewej stronie pozycji o nazwie tekst.

Tłumacząc pole na język niemiecki gdzie sprzedawca nazywa się Verkäufer, wprowadzamy taką wartość w tym polu i wciskamy klawisz enter - spowoduje to zmianę nazwy pola na szablonie dokumentu.

Analogicznie wykonujemy operacje dla wszystkich pozostałych pól tekstowych które chcemy przetłumaczyć na język niemiecki (takie jak data i miejsce sprzedaży, kupujący, osoby wystawiające i odbierające faktury itp itd).

Wciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie się podglądu wydruku dokumentu - na którym można zauważyć przetłumaczone zmiany.

2.1 Zmiana tłumaczeń dla tabel.

W celu zmiany tłumaczeń nazw kolumn w tabeli należy kliknąć na niej prawym przyciskiem myszki i z nowo wyświetlonego się menu wybrać pozycję konfiguracja tabeli.

W konfiguratorze tabeli należy dla wszystkich widocznych kolumn wprowadzić niemiecką nazwę dla danej kolumny - w poniższym przykładzie została pokazana zmiana nazwy kolumny z "cena netto" na "Nettopreis". Po wprowadzeniu wszystkich zmian należy wcisnąć przycisk ok.

Wykonanie powyższej operacji spowoduje iż w edytorze szablonów zobaczymy nowe nagłówki kolumn, które teraz są w języku niemieckim. Operacje należy powtórzyć także dla drugiej tabeli - odnoszącej się do stawek podatku VAT dla danego towaru.

Po wciśnięciu przycisku zostanie nam wyświetlony podgląd wydruku na którym można zauważyć że faktura została w całości poprawnie przetłumaczona na język niemiecki.

3. Zapisywanie nowego szablonu faktury.

W celu zapisania szablonu jako jedna z dodatkowych opcji do wydruku lub wygenerowania dokumentu należy posłużyć się przyciskiem a z rozwijanego menu wybrać pozycję zapisz jako.

Istnieje możliwość nadpisania istniejących juz szablonów - lub utworzenie całkowicie nowego w tym celu należy wprowadzić nazwę dla niego i wcisnąć przycisk zapisz.

Teraz użytkownik oprogramowania LoMag wystawiając nowy dokument faktury może wybrać rodzaj wydruku - na której to liście znajduje się uprzednio zapisany przez nas szablon w języku niemieckim o nazwie Deutschland.