Szablony automatycznej numeracji dokumentów.

Program Magazynowy

Warto wstępie warto wspomnieć, że nie musimy zaczynać numeraacji od pierwszego numeru dokumentu. Dla przykładu ktoś wystawił 100 dokumentów PZ i chce zacząć teraz od numeru 101 może nadać ten numer ręcznie. Musi on być zgodny z wzorcem numeracji:

LoMag

Następny dokument będzie numerowany przez LoMag autoamtycznie i rozpocznie się od numeru 102:

LoMag

Opcja ta jest przydatna np. gdy wystawi się x faktur w innym programie i chcemy kontynuować numeracje w programie LoMag automatycznie.

Dla każdego typu dokumentu możemy określić sposób automatycznej numeracji. Domyślnie dokumenty mają oddzielą numerację dla każdego typu i magazynu w danym roku. Aby przejść do tej opcji należy LoMag.

LoMag

Dokumenty zmieniamy przy opcji zaznaczonej poniżej.

LoMag

W szablonie nazw można używać tylko znaków, które występują na poniższej liście kluczy:

$$$$$$$ - oznacza numer dokumentu
yy - rok, którego dotyczy dokument
mm - miesiąc
dd - dzień
MAG - nazwa magazynu

Poniżej kilka przykładów numeracji dokumentów:

„PZ $$$$$$/yy” - Oddzielna numeracja w każdym roku, ale wspólna dla wszystkich magazynów, np. w magazynie 1: „PZ 00001/2010”, kolejny dokument PZ w innym magazynie będzie miał numer: „PZ 00002/2010”

„PZ $$$$$$/yy - MAG” (domyślna numeracja) - w każdym roku i w każdym magazynie numeracja biegnie od początku, np. w magazynie 1: „PZ 000001/2010 - M1”, kolejny dokument PZ w magazynie 2 będzie miał numer: „PZ 000001/2010 - M2”

„PZ $$$/mm/yy” - Oddzielna numeracja w każdym miesiącu i roku, wspólna dla wszystkich magazynów, 3 miejsca na numer dokumentu, np. w sierpniu „PZ 001/08/2010”, „PZ 002/08/2010”... We wrześniu „PZ/001/09/2010”, „PZ/002/09/2010”... niezależnie od magazynu

„dok $$$/dd/mm/yy/MAG” - Oddzielna numeracja w każdym dniu i dla każdego magazynu ze zmienionym prefiksem, np. 1 stycznia: „dok 001/01/01/2010/M1”, 2 stycznia „dok 001/02/01/2010/M1”, ale 2 stycznia w magazynie 2 będzie „dok 001/02/01/2010/M2”


W programie można zdefiniować wzorce 4 nowe wzorce @USER_NAME" , @USER_LOGIN", "@PKAS", "@COMPANY". Aby to zrobić przechodzimy do LoMag. Następnie definiujemy pole jednym z powyższych wzorców.

LoMag

Dla przykładu gdy zdefiniowaliśmy wzorzec @USER_NAME a zalogowany jest użytkownik Administrator to później tworząc dokument PZ. Będzie w nazwie Administrator.

LoMag

Pole @COMPANY definiuje się w LoMag

LoMag

Pole @PKAS - punkty kasowe definiuje się w LoMag

LoMag LoMag
Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści