Jak odnaleźć towar archiwalny?

Aby odnaleźć towar, który został wcześniej określony jako "towar archiwalny" należy uruchomić moduł Towary i z rozwijanej listy wybrać opcję wyszukiwarki () lub użyć skrotu klawiszowego [CTRL+F], w nowo wyświetlonym oknie należy zaznaczyć pole .

Po zaznaczeniu pola zostaną wyświetlone wszystkie towary nieużywane. Należy wspomnieć, że kombinacje wyszukiwania w LoMag się łączą, dlatego w przypadku dużej ilości archiwalnych towarów należny skorzystać z innych, dodatkowych parametrów wyszukiwania, aby szybciej odnaleźć konkretny towar.

W celu przywrócenia towaru do obecnych stanów magazynowych, należy go edytować poprzez zaznaczenie go i dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki lub klikając na przycisk . Użytkownikowi wyświetli się nowe okno Edycji towaru w którym należy odznaczyć pole a następnie potwierdzić zmiany klikając przycisk Zapisz.