Program Magazynowy

Usługi – dodawanie wykonania usługi w dokumentach sprzedaży.

Program magazynowy LoMag umożliwia dodanie usługi do faktury – jest to towar, który nie wymaga stanów magazynowych oraz dokumentów wydania z magazynu.

1. Definiowanie towaru jako usługa.

W celu utworzenia nowego towaru jako usługa, użytkownik programu musi wybrać moduł Towary → a następnie z rozwijanego menu wybrać opcję Kartoteka Towarów lub użyć skrótu klawiszowego CTRL + T. Po wykonaniu tej czynności wyświetli się lista ze zdefiniowanymi w oprogramowaniu towarami. Klikając w nowym oknie w przycisk Dodaj uruchomi się możliwość definiowania nowego towaru w bieżącym magazynie.

Aby dodać nowy towar jako usługa należy zaznaczyć pole „usługa (brak stanów magazynowych)”, co spowoduje automatyczne ukrycie niepotrzebnych parametrów jakimi są stany magazynowe. Poniżej został przedstawiony przykład z różnicami parametrów dla towarów w którym jeden z nich został oznaczony jako usługa.

Po zapisaniu towaru jako usługa, pojawi się on na liście kartoteki towarów dla wybranego magazynu.

W celu utworzenia nowej faktury w której będziemy chcieli wykorzystać towar zdefiniowany jako usługę, należy w kliknąć w głównym menu ikonę odpowiedzialną za tworzenie nowej faktury lub użyć skrótu klawiszowego SHIFT + F11. Użytkownikowi oprogramowania LoMag ukaże się znajome z poprzednich instrukcji okno tworzenia faktury, które należy wypełnić podstawowymi parametrami (nazwa kontrahenta, towar, data zakupu, płatności itp).

Jeżeli użytkownik programu magazynowanego LoMag ma w ustawieniach dla faktur zaznaczoną opcję „Wybór kontrahenta wybiera okno towaru” - po wybraniu kontrahenta z listy nastąpi automatyczne pojawienie się nowego okna z możliwością dodania towaru dla danego dokumentu FV. W przypadku kiedy użytkownik oprogramowania nie posiada zaznaczonej wyżej wymienionej opcji, należy kliknąć przycisk Dodaj co będzie skutkowało otworzeniem nowego okna dodania towaru.

Po wybraniu towaru z listy który zadeklarowaliśmy jako „usługa” - nie wyświetli się podgląd aktualnego stanu towaru w magazynie, gdyż jego ilość jest nieustalona. Poniższy zrzut ekranu przedstawia nam dodawanie towarów z których jeden z nich jest usługą, bez widocznych stanów magazynowych.

Użytkownik po dodaniu usług do faktur może od razu przejść do zapisu faktury w formacie .PDF naciskając lub wydrukować fakturkę klikając przycisk


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści