Program Magazynowy

Różne wersje językowe oprogramowania LoMag.

Program magazynowy LoMag umożliwia wystawianie pojedynczych dokumentów w trzech modułach magazynu, faktur oraz zamówień w trzech wersjach językowych:

 • polskim (domyślnie),
 • angielskim,
 • niemieckim,
 • rosyjskim.
 • Dodatkowo oprogramowanie posiada możliwość ustawienia dla konkretnego użytkownika (lub dla wszystkich) cały interfejs programu w językach:
 • polskim (domyślnie),
 • angielskim,
 • niemieckim,
 • czeskim,
 • rosyjskim,
 • niderlandzkim.
 • 1. Wystawianie pojedynczego dokumentu w języku rosyjskim.

  Aby wystawić dokument w języku rosyjskim - korzystając z polskiego interfejsu oprogramowania magazynowego LoMag - należy przy opcji wydruku dokumentu zmienić opcję z faktura (domyślna wartość) na ostatnią pozycję - wybranie przedostatniej pozycji tzn. "Invoice" spowoduje wydruk dokumentu w języku angielskim.

  Wciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie podglądu wydruku dokumentu - na którym użytkownik oprogramowania LoMag może zauważyć iż faktura została wystawiona w języku rosyjskim.

  2. Zmiana językowa interfejsu oprogramowania dla danego użytkownika.

  Może zdarzyć się ze firma prowadzi swoją działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, lub posiada pracowników w Polsce, posługujących się innym językiem niż polski. Oprogramowanie LoMag umożliwia skonfigurowanie dla takiego użytkownika interfejs programu w językach: angielski, rosyjski, niderlandzki. Aby ustawić interfejs oprogramowania LoMag w języku angielskim, należy kliknąć w moduł użytkownicy i z rozwijanej listy wybrać opcję lista użytkowników.

  Można edytować istniejącego użytkownika w celu zmiany języka interfejsu oprogramowania dla niego poprzez wciśnięcie przycisku lub dodać nowego wciskając przycisk . W poniższym zrzucie ekranu została przedstawiona opcja dodawania nowego użytkownika.

  Należy wypełnić wszystkie opcje po lewej strony nowo otwartego okna. Z prawej strony zaś zaznaczyć do których magazynów użytkownik ma mieć dostęp. Dla pola język interfejsu należy rozwinąć listę i zamienić język Polski (domyślny) na English. W celach instruktażowych została wybrana rola administratora - by móc ukazać zmiany w modułach na zrzutach ekranów po zalogowaniu się na dane konto. Jeżeli wszystkie dane zostały wprowadzone - klikamy przycisk OK w celu utworzenia nowego użytkownika w oprogramowaniu LoMag.

  Można zauważyć że użytkownik został poprawnie dodany i jest widoczny na liście a jego interfejs językowy to angielski.

  2.1 Weryfikacja ustawień językowych.

  Po zalogowaniu się na nowo utworzone konto można od razu dostrzec zmiany - okno wyboru magazynu jest całkowicie przetłumaczone na język Angielski.

  Całe menu oprogramowania LoMag jest przetłumaczone na wybrany język - tak samo podpowiedzi dla ikonek.

  Poniżej przedstawiono jeszcze parę losowych zrzutów ekranów na których widac jak wpływa zmiana językowa interfejsu oprogramowania na obsługę programu.


  Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści