Wiele jednostek miar dla jednego towaru.

Czasem zdarza się potrzeba zdefiniowania dla towaru (np. gdzie podstawową jednostką miar są sztuki) kilka dodatkowych jednostek opisujących towar takich jak np. waga, czy wymiar, które również chcemy umieścić na dokumentach magazynowych, oraz raportach. W niniejszej instrukcji zostaną opisane zagadnienia:

Dodanie dodatkowych pól (poniższy przykład: jednostek miar) za pomocą funkcji dedykowanych kolumn

Aby dodać dodatkowe informacje o towarze (dla naszego przykładu przyjęliśmy dodatkowe jednostki miar takie jak waga i wymiar) musimy przejść do ustawień oprogramowania (), a następnie przejść do zakładki kolumn dedykowanych.

W celu utworzenia nowej jednostki towaru (pola dedykowanego) klikamy w przycisk . W uruchomionym oknie wprowadzamy nazwę naszego pola (jednostki miary) - waga [kg], a następnie określamy liczbowy typ miary.

Proces ten zatwierdzamy klawiszem , a następnie dodajemy naszą drugą jednotę miary - wymiar (w m3).

Po dodaniu obydwu nowych jednostek, możemy przejść do kartoteki towarów i zdefiniować dla naszego dedykowanego towaru dwie nowe jednostki. Nalezy pamiętać, aby pola były widoczne w oprogramowaniu LoMag muszą być określone jako widoczne.

Dodając nowy towar, czy edytując już istniejący w kartotece towaru znajdziemy nowo zdefiniowane pola.

W celu wyświetlania nowych parametrów w wyszukiwarce towarów należy uruchomić moduł Towary -> Wyszukiwanie, lub użyć skrótu klawiszowego [CTRL+F5]. Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na jednej z kolumn i z rozwijanego menu wybrać opcję Układ kolumn.

W nowym oknie należy po lewej stronie odnaleźć parametry które chcemy dodać do listy. Należy zaznaczyć parametr i kliknąć na nim dwukrotnie lewym przyciskiem myszki, lub użyć przycisku strzałki przeniesienia do prawej kolumny. Jeśli dodamy juz wszystkie żądane atrybuty należy zatwierdzić zmiany klikając przycisk OK.

Po wykonaniu wyżej opisanych funkcji, można zauważyć że na liście wyszukiwania zostały dodane dwie wybrane przez użytkownika kolumny.

Dodatkowe jednostki (pola dedykowane) na dokumencie.

Aby przedstawić kontrahentowi informacje związane z dodatkowymi jednostkami na dokumencie, utwórzmy dowolny dokument, a następnie dodajmy na niego nasz towar.

Wygenerujmy dokument dla tego zamówienia (bez dodatkowych jednostek).

Aby umieścić na dokument nasze dodatkowe jednostki (informacje) należy przejść do edytora szablonów - klikając w przycisk w oknie dokumentny.

Następnie klikamy prawym klawiszem myszki w tabelę na makiecie szablonu i wybieramy konfiguracja tabeli (patrz poniżej).

Zostanie uruchomione okno zarządzania tabelą w której należy przenieść odpowiednie pozycje z kolumn ukrytych do kolumn widocznych.

Zapisujemy i przechodzimy na podgląd wydruku naszego dokumentu.

Jak zauważmy na powyższym wygenerowanym dokumencie znajdują się informacje związane z nowymi wielkościami. Dla przykładu możemy powiedzieć, że po wydaniu 10 sztuk agregatów prądotwórczych kontrahentowi będą potrzebne 4,7m^3 wolnej przestrzeni w samochodzinie transportującym, oraz że całkowita masa zakupionego towaru wynosi 52,5kg. Aby zobaczyć jak dowolnie edytować szablony dokumentu zapraszamy do instrukcji omawiającej edytor szablonów

Powyżej opisana edycja szablonu, aby była widoczna na każdym szablonie musi zostać kolejno przeprowadzona dla wszystkich typów dokumentów.

Dodatkowe jednostki (pola dedykowane) w raportach.

W celu raportowania wraz z dodatkowymi miarami, przechodzimy na dowolny raport w oprogramowaniu LoMag, a następnie za pomocą klawisza w analogiczny sposób jak wyżej dodajmy ukryte kolumny (miar) do kolumn widocznych.

Po wykonaniu powyższych akcji na liście pojawią nam się nasze nowo dodane dedykowane kolumny