Program Magazynowy

Wydruk lokalizacji magazynowych.

Program magazynowy LoMag umożliwia wydrukowanie lokalizacji magazynowych w formie kodu kreskowego które będą mogły być odczytane przez skaner. W tym celu należy się upewnić iż opcja obsługi lokalizacji magazynowych jest włączona w ustawieniach oprogramowania. Istnieje możliwość wygenerowania kodu w technologi CODE39, CODE128 oraz kod QR.

1. Konfigurowanie wydruków kodów kreskowych.

Należy otworzyć moduł i z nowo rozwiniętej listy wybrać pozycję lokalizacje magazynowe - spowoduje to otworzenie się nowego okna w którym będziemy mieć aktualna listę towarów przypisanych do określonych lokalizacji. Szczegółowa instrukcja obsługi lokalizacji magazynowych znajduje się pod tym adresem.

Nowe okno należy rozszerzyć tak, aby była w nim widoczna po prawej stronie ikona po wciśnięciu której zostanie nam wyświetlone okno wydruk etykiet dla wybranych towarów (te które zostały zaznaczone na liście przez nas lewym przyciskiem myszki i są podświetlone kolorem na niebieskim tle tzn. zap/s15).

Przy pierwszym uruchomieniu wydruku etykiet lista szablonów do wyboru będzie pusta - gdyż nigdy żadna etykieta nie została uprzednio skonfigurowana. W celu dodania nowego szablonu należy kliknąć w ikonę co spowoduje wyświetlenie się nowego okna odpowiedzialnego za edycję (pustego) szablonu.

Użytkownik oprogramowania LoMag ma możliwość zdefiniowania jakiej wielkości papier będzie używany do druku, poprzez rozwinięcie listy i wybranie odpowiedniego formatu.

Następnie po lewej stronie odszukujemy parametru o nazwie kod lokalizacji, klikamy na nim lewym przyciskiem myszki i przytrzymując go umieszczamy w żądanym przez nas miejscu na dokumencie. Możemy zwiększyć lub zmniejszyć pole kodu posługując się suwakami w rogach czerwonej ramki - oznaczonymi strzałkami.

W celu zmienienia wartości tekstowej pola kod lokalizacji na kod kresowy, należy posłużyć się opcją kodowania, która znajduje się po lewej stronie w drugiej kolumnie - odpowiedzialnej za dany atrybut (można tu także zwiększyć lub zmniejszyć wielkość kodu, zmieniając atrybut rozmiar). W poniższym przykładzie wybrano kodowanie CODE128 - co zmieniło nam automatycznie wygląd pola na kod kreskowy.

Tak skonfigurowany szablon etykiet zapisujemy by móc go wielokrotnie później używać wciskając przycisk szablony, a następnie wybierając w rozwijanym menu opcje zapisz jako. Operacja ta spowoduje się wyświetlenie nowego okna w którym należy wprowadzić nazwę nowego szablonu, która należy zatwierdzić przyciskiem zapisz.

W identyczny sposób tworzymy drugi szablon - lecz ustawiamy kodowanie kodu QR zamiast CODE128 i dodatkowo dodajemy pod spodem nie zakodowane pole z nazwą kodu lokalizacji. Szablon zapisujemy pod nazwą "Kod QR z nazwą"

Teraz użytkownik oprogramowania LoMag ma możliwość wyboru z rozwijanej listy jaką etykietę chce wydrukować CODE128 bez nazwy czy kod QR z nazwą.

W celu wygenerowaniu więcej niż jednej kopii dokumentu należy odpowiednio zwiększyć jej ilość, a następnie wcisnąć przycisk co spowoduje wygenerowanie się dokumentu w formacie .pdf z odpowiednia ilością kodów kreskowych do wydrukowania.

Drukując nasz drugi skonfigurowany szablon - możemy zauważyć różnicę iż wprowadzone jest inne kodowanie o standardzie QR i dodatkowo pod kodem jest podana nazwa kodu lokalizacji.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści