Zaawansowane opcje kompletacji

Program LoMag dynamicznie się rozwija wraz z nim różnorakie funkcje. Jedną z nich jest rozbudowana opcja kompletacji, którą opisujemy poniżej. Kompletacja służy do tworzenia nowych produktów na podstawie innych produktów już dostępnych na magazynie. Funkcja ta świetnie pełni swoją rolę w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Powiązania Produktów z Surowcem

W programie znajduje się funkcja pozwalająca przekształcić/stworzyć towar w produkt składający się z surowców. Aby to zrobić należy wejść w: LoMag

LoMag

Tworząc nowy produkt wybieramy LoMag.

LoMag

W tym momencie pojawi się nam zakładka: LoMag - należy w nią kliknąć.

LoMag

Teraz możemy dodać składniki danego produktu. By to zrobić klikamy LoMag, a następnie wybieramy produkt i jego ilość.

LoMag

Przykładowy wygląd produktu składającego się z surowców. Następnie należy kliknąć LoMag,

LoMag

To powoduje, że powstaje biblioteka powiązana z tym towarem. Automatycznie tworzy się biblioteka, z którą jest powiązany produkt z surowcami. Aby to zobaczyć należy wejść w LoMag

LoMag

Tak wygląda przykładowe powiązanie produktu z surowcami.

LoMag

Wykonanie poprzednich kroków powoduje, że podczas tworzenia kompletacji program automatycznie zapyta nas czy powiązać produkt z surowcami. Aby to zrobić należy wejść w LoMag.

LoMag

Następnie należy kliknąć LoMag i wybrać produkt z listy.

LoMag

Wyświetli się nam komunikat:

LoMag

Tak wygląda przykładowy dokument kompletacji posiadający produkty powiązane z surowcami. Wystarczy go zapisać. Poprzez kliknięcie w LoMag.

LoMag

Wycofywanie/Akceptowanie kompletacji w ustawieniach

Opcja ta zapobiega pomyłką takim jak: wykorzystanie produktu, który został już zarezerwowany do innej kompletacji; tworzenie kompletacji gdy brakuje jakiegoś produktu na stanie.

By włączyć tą opcje należy: LoMag

LoMag

Następnie zaznaczamy LoMag i zapisujemy ustawienia.

LoMag

Przechodzimy do zakładki dokumenty poprzez moduł LoMag.

LoMag

Następnie wybieramy dokument kompletacji, który nas interesuje i go edytujemy (LoMag)

LoMag

Gdy dokument jest zaakceptowany wyświetla nam się powiadomienie o tym: LoMag

LoMag

Następnie wracamy do zakładki LoMag Możemy zauważyć, że na stanie magazynowym pojawia się nam się gotowy produkt.

LoMag

Możemy skorzystać z opcji LoMag, która tylko zarezerwuje stany magazynowe danego surowca.

LoMag

Gdy Wycofamy dokument powinniśmy zauważyć napis LoMag

LoMag

Następnie wracamy do zakładki LoMag. Należy zmienić Układ kolumn (LoMag).

LoMag

Aby pokazać kolumnę LoMag należy przenieść ją z kolumny ukryte na widoczne za pomocą strzałki LoMag

LoMag

Pojawi się pole LoMag, w którym możemy sprawdzić surowce które zostały zarezerwowane. Produkt jest w trakcie produkcji.

LoMag

Gdy produkt jest zarezerwowany w kompletacji nie możemy go WYDAĆ na LoMag

LoMag

Warto wspomnieć, że można dodać w podczas dodawania produktu WZ możliwość zobaczenia rezerwacji dostaw.

LoMag

Następnie zaznaczamy: LoMag

LoMag

Poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pole LoMag możemy sprawdzić gdzie dokładnie został zarezerwowany dany produkt/surowiec.

LoMag

Dwuetapowa kompletacja

Polega na tym, że nie ma rezerwacji. Surowce od razu znikają nam z magazynu. Na stanie będzie mniej stosunkowo produktów.

Aby włączyć tą opcje należy LoMag.

LoMag

Następnie LoMag

LoMag

Przechodzimy do zakładki dokumenty poprzez wejście w zakładkę LoMag.

LoMag

Następnie wybieramy dokument kompletacji, który nas interesuje i go edytujemy (LoMag):

LoMag

Powinniśmy zauważyć komunikat: LoMag

LoMag

Następnie należy kliknąć LoMag i wybrać produkt z listy.

LoMag

Wyświetli się nam komunikat:

LoMag

W wypadku dwuetapowej kompletacji surowce od razu znikają z magazynu bez rezerwacji.

Liczba przed:

LoMag

Liczba po:

LoMag

By pojawił się produkt gotowy należy musimy zmienić status kompletacji. Należy to zrobić poprzez zmianę LoMag

LoMag

Pojawi się komunikat o zakończonej kompletacji.

LoMag

Gdy kompletacja będzie zakończona ujrzymy komunikat: LoMag. Wtedy zostaną dodane produkty do magazynu.

LoMag

Rezultatem tego działania jest gotowy produkt na magazynie.

LoMag

Opcja Automatycznej Kompletacji dla zamówień

Opcja ta pozwala dla produktu, który składa się z surowców utworzyć automatycznie dokument kompletacji.

Aby włączyć tą opcje należy LoMag.

LoMag

Następnie LoMag

LoMag

Aby utworzyć dokument zamówienia od odbiorcy. Poprzez wejście w ikonę:

LoMag

Następnie należy kliknąć LoMag i wybrać produkt z listy.

LoMag

Następnie należy wejść w LoMag

LoMag

Ponieważ aktualny stan produktu różni się od ilości wygenerowanej w dokumencie przez nas. Program nas zapyta czy wytworzyć automatycznie kompletacje dla brakujących produktów.

LoMag

Wyświetli się nam informacja:

LoMag

Automatycznie wygeneruje się LoMag gotowego produktu. Przykładowy wygląd:

LoMag

Następnie dokument LoMag należy LoMag

LoMag

Następnie dokument zamówienie od odbiorcy należy LoMag

LoMag

Po zapisaniu dokumentów możemy sprawdzić, że utworzył się dokument kompletacji automatycznie. Wystarczy wejść w LoMag. Następnie wchodzimy w ten dokument.

LoMag

Możemy zauważyć, że powstał produkt na podstawie surowców.

LoMag

Aktualny stan się nie zmienił ponieważ produkt został automatycznie wydany na LoMag

LoMag

Pozwalaj na dodawanie niepełnych bibliotek surowców

Jest to opcja potrzebna w momencie gdy chcemy pozwolić na to, żeby dodawać produkty, które mają niepełną listę surowców.
Aby do niej przejść należy LoMag.

LoMag

Następnie zaznaczamy LoMag i zapisujemy ustawienia.

LoMag

Dla przykładu dany produkt składa się z dwóch surowców. W liście surowców potrzebnych do jego wykonania widzimy, że potrzeba jednego surowca 1 i jednego surowca 2. Aktualnie na stanie brakuje jednego surowca 2. LoMag

Spowoduje to, że podczas tworzenia nowej kompletacji dodając produkt w którym brakuje surowca program pozwoli na jego dodanie jednocześnie informując o jego braku.

LoMag LoMag LoMag

Produkt został dodany z brakującym surowcem 2.

LoMag

Opcja Automatycznej Kompletacji dla faktur

Opcja ta pozwala dla produktu, który składa się z surowców utworzyć automatycznie fakturę.
Aby włączyć tą opcje należy LoMag.

LoMag

Następnie LoMag.

LoMag

Tworzymy fakturę poprzez wejście w ikonę:

LoMag

Następnie należy kliknąć LoMag i wybrać produkt z listy.

LoMag

Ponieważ aktualny stan produktu różni się od ilości wygenerowanej w dokumencie przez nas. Program nas zapyta czy wytworzyć automatycznie kompletacje dla brakujących produktów.

LoMag LoMag

Następnie wyświetli się nam informacja o tym, że program skompletował brakujące produkty.

Dodawanie surowców z biblioteki produktu podczas dodawania biblioteki produktów do KM.

W kartotece towarów mamy dwa surowce i dwa produkty.

LoMag

W bibliotece towarów mamy bibliotekę LoMag w której jest produkt 1 i produkt 2.

LoMag LoMag

Dla produktu w zakładce surowce określamy listę surowców, z których powstaje dany produkt.

LoMag LoMag LoMag LoMag LoMag

Tworzymy teraz dokument kompletacji LoMag. LoMag LoMag

Następnie wybieramy bibliotekę produktów, która doda nam na stan całość czyli dwa produkty.

LoMag LoMag

Program automatycznie nas spyta czy dodać surowce, z których powstaje dany produkt.

LoMag

Mamy automatycznie komplementacje zawierającą 2 produkty i dwa surowce. W bibliotekach towarów pojawia się informacja, że ten produkt 1 powstaje z dwóch surowców.

LoMag LoMag