Program Magazynowy

Załącznik z pliku na dokumentach magazynowych.

Oprogramowanie LoMag ma możliwość zapisu w bazie SQL plików z dysku np. zamówienie klienta w pliku .PDF lub jakiś skan dokumentu powiązany z realizacją ruchów magazynowych w programie LoMag. Przykładem takim może być zdjęcie podpisu klienta że odebrał towar (jako dowód). Pliki zapisywane są w bazie SQL, co oznacza że są dostępne na wszystkich stanowiskach które się łączą z daną bazą. Łączna darmowa pojemność bazy to 10GB na dane, po przekroczeniu tej ilości należy zakupić komercyjną bazę danych od firmy Microsoft.

1. Konfigurowanie kolumny dedykowanej.

W celu ustalenia nowej kolumny na dokumencie należy przejść do ustawień programu LoMag, klikając w ikonę . Spowoduje to otworzenie się okna w którym należy wybrać zakładkę 'Kolumny dedykowane', a następnie z rozwijanej listy wybrać pozycję dokumenty magazynowe.

Klikając przycisk otworzy się nowe okno z możliwością skonfigurowania nowej dedykowanej kolumny. Należy wprowadzić nazwę oraz typ. W poniższym przykładzie nazwano kolumnę dodatkowy załącznik, zaś typ określono jako załącznik (z pliku). Po wprowadzeniu poprawnie wszystkich parametrów należy zaakceptować dane przyciskiem OK.

Na liście kolumn dedykowanych pojawił się nowo wprowadzona przez nas pozycja. Istnieje możliwość ustalenia maksymalnego rozmiaru pojedynczego pliku w lewym dolnym rogu programu. Program magazynowy LoMag udostępnia także możliwość skonfigurowania dla których konkretnie dokumentów ma być widoczna dodatkowa kolumna. W tym celu należy kliknąć w ikonę

Zaznaczając, odznaczając pole wyboru w kolumnie widoczność możemy automatycznie włączyć lub wyłączyć widoczność kolumny na wszystkich dokumentach. Klikając przycisk ok, zatwierdza się wprowadzenie nowej kolumny na dokumentach.

2. Weryfikacja ustawień kolumny dedykowanej na dokumentach.

Wystawiając nowy dokument wydania z magazynu - korzystając z przycisku , można zauważyć że na dokumencie pojawiła się nowa pozycja.

Wykorzystując przycisk otworzyć można okno w którym należy wybrać plik który chcemy dołączyć do dokumentu. Należy go odszukać na naszym dysku twardym a następnie zaznaczyć go lewym przyciskiem myszki (podświetlając go na niebiesko) i ostatecznie zatwierdzając decyzję przyciskiem otwórz.

Na dokumencie pojawi się podświetlona na niebiesko nazwa dodanego pliku. Klikając w nią, zostanie otworzony na komputerze załączony przez nas plik. W tym przykładzie jest to plik graficzny dlatego system windows wykorzystał do otworzenia go aplikacji o nazwie zdjęcia, w przypadku plików .pdf system windows uruchomi inny odpowiedni dla danego pliku program w celu podglądnięcia go. Aby skasować plik z dokumentu należy posłużyć się ikoną

W przypadku próby umieszczenia zbyt dużego pliku - program magazynowy LoMag poinformuje nas o tym w komunikacie. Ostatecznie plik taki nie zostanie dołączony do dokumentu.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści