Program Magazynowy

Znikające magazyny w oprogramowaniu LoMag

Oprogramowanie LoMag pozwala nam zarządzać wieloma magazynami na jednym stanowisku. Nowi użytkownicy oprogramowania LoMag miewają czasem problem z tak zwanymi znikającymi magazynami. Problem charakteryzuje się tym, że brakuje magazynu, który nie został usunięty, ani ukryty. Powodem zniknięcia magazynu są błednę zdefiniowane uprawnienia użytkowników. Podczas tworzenia nowych użytkowników oprogramowania LoMag definiujemy ich uprawniania - w tym przydzielamy dostęp do odpowiednich magazynów.

Aby uruchomić listę użytkowników w oprogramowaniu należy wybrać moduł Użytkownicy i z rozwijanego menuwybrac opcję lista użytkowników. Wyświetli się nam nowe okno z listą zdefiniowanych użytkoników.

W celu dodania lub edycji użytkownika nalezy odpowiednio wybrać przyciski Dodaj oraz Edytuj

Na widocznym powyżej zrzucie ekranu możemy zauważyć że użytkownik 'magazynier2' ma dostęp do wszystkich istniejących w oprogramowaniu magazynów.

Dodając nowy magazyn przy użyciu modułu Program-> otwórz magazyn należy zdefiniować uprawnienia dla użytkoników dla nowego magazynu, jeśli się tego nie uczyni, tylko administrator będzie miał dostęp do nowego magazynu a dla pozostałych uzytkoników wystąpi zjawisko często nazywane zniknięciem magazynu.

W przypadku kiedy nie nadaliśmy uzytkownikom dostępu do magazynu na etapie jego tworzenia, należy przejść do edycji każdego użytkownika i nadać mu uprawnienia do nowego magazynu.

Od tego momentu brakujący magazyn pojawi się w oprogramowaniu LoMag dla każdego uprawnionego użytkownika.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści