Kolumny obliczeniowe - dodanie własnej kolumny obliczającej zysk w ofercie.

Szczegółowy opis kolumn dedykowanych znajduję się pod tym adresem. A dokładny opis kolumn o typie obliczeniowym w rozdziale 2.4.
W poniższych podrozdziałach zostaną przedstawione przykłady - które najczęściej poszukują kliencie programu magazynowego LoMag.

1. Dodanie kolumny obliczającej zysk w ofercie.

Niektórzy użytkownicy chcą wiedzieć jaki mają zysk ze sprzedawanego towaru/oferty - który nie będzie umieszczony na dokumencie, lecz będzie tylko informował wizualnie ile zarabiamy na danej transakcji. Pomaga to także uniknąć sytuacji aby nie dać kontrahentowi np. zbyt dużego rabatu i nie wyjść na ofercie stratnym finansowo. W tym celu należy stworzyć kolumnę dedykowaną o typie obliczeniowym a w jej wyrażeniu zawrzeć równanie : (cena netto - wartość towaru/ ilość towaru - rabat) * ilość. Co przedstawia poniższy zrzut ekranu.

Tworząc nowy dokument oferty dla którego skonfigurowaliśmy kolumnę obliczeniową należy kliknąć w przycisk w celu dodania towaru. Zostanie wyświetlone nowe okno w którym należy zdefiniować nazwę towaru oraz jego parametry. Na poniższym zrzucie ekranu można zauważyć iż dodawanym towarem będzie dyktafon w ilości pięciu sztuk. Został on zakupiony po kwocie 125,12 PLN, jego cena sprzedaży to 200zł netto pomniejszona o kwotę rabatu dziesięciu złotych - co ostatecznie daje nam kwotę 190,00zł netto z rabatem. Wciskając przycisk OK dodamy towar do dokumentu.

W celu zobaczenia kolumny z zyskiem na dokumencie należy skonfigurować układ kolumn, instrukcja konfiguracji kolumn w oprogramowaniu LoMag znajduje się w tej instrukcji w rozdziale numer dwa. W celu wyświetlenia naszej dodatkowej kolumny z zyskiem należy posłużyć się ikoną - spowoduje to otworzenie się nowego okna odpowiedzialnego za ustawienia kolumn.

Po lewej stronie okna wyświetlane są kolumny ukryte, możemy przenieść je do prawej kolumny (widocznych) klikając dwukrotnie na konkretnej nazwie lewym przyciskiem myszki lub zaznaczając żądaną pozycje i przy użyciu przycisku dokonać przeniesienia jej na prawą stronę. W poniższym przykładzie przenieśliśmy na prawą stronę kolumnę Zysk. Po wszystkim należy zaakceptować zmiany wciskając przycisk OK.

Po wykonaniu poprzedniego kroku można zauważyć że na liście pojawiła się dodana przez nas kolumna, jej pozycja w tabeli będzie zależeć od tego na których miejscach umieszczono ją w oknie ustawień kolumn.
W celu zweryfikowania poprawności wyświetlania danych w kolumnie zysk należy przeprowadzić obliczenia według schematu który został wprowadzony - mianowicie (cena netto - wartość towaru/ ilość towaru - rabat) * ilość.
Wprowadziliśmy 5 sztuk towaru zakupionych po cenie 125,12 zł , sprzedajemy je zaś po 200zł netto pomniejszone o kwotę rabatu 10zł czyli 190zł. Zysk na jednej sztuce to 190zł - 125,12 zł = 64,88zł - zaś dla pięciu sztuk 64,88zł * 5 = 324,40zł.